Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Uzavření registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině

 1. V případě, že státní občan České republiky bude vstupovat do partnerství na území cizího státu, podle práva státu, kde bude partnerství uzavřeno, je třeba, aby za tímto účelem kontaktoval příslušný cizí orgán, před kterým bude partnerství uzavřeno a dotázal se, jaké doklady si má ze svého domovského státu (Česká republika) opatřit. Ve většině případů se bude jednat např. o rodný list, doklad o zániku předchozího manželství, potvrzení o osobním stavu a bydlišti vystavené příslušným úřadem v místě bydliště v České republice, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství atd. Tyto doklady bude třeba pro použití v cizině nechat přeložit do příslušného cizího jazyka a případně ověřit potřebným vyšším ověřením. Informace podají jednak cizozemský orgán, před kterým bude partnerství uzavřeno, dále zastupitelské úřady České republiky v cizině a případně matriční úřady v České republice.
   
  Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství – vysvědčení vydá na žádost státního občana České republiky nebo na žádost osoby bez státního občanství, který má povolen pobyt na území České republiky matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu na území ČR před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1 (§ 45 a 46 zákona o matrikách). Doklady, které k žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá, stanoví § 46 odst. 2 a odst. 3 zákona o matrikách). Státní občan České republiky není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů. 
 1. Bude-li partnerství státního občana České republiky uzavřeno v cizině, může tento požádat o vystavení českého dokladu o partnerství, na jehož základě mu bude vystaven nový občanský průkaz České republiky a změna jeho osobního stavu bude zanesena do informačního systému evidence obyvatel. Žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství může podat prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky v cizině nebo na kterémkoliv matričním úřadě České republiky. Žádost o uzavření partnerství je pak odeslána spolu s cizozemským dokladem o partnerství, který musí být opatřen úředním překladem do českého jazyka soudním tlumočníkem České republiky (seznam soudních tlumočníků je k dispozici na soudech ČR) a potřebným vyšším ověřením a jinými doklady (doklad o zániku předchozího manželství, rodné listy partnerů apod.) na Úřad městské části Brno - střed, oddělení zvláštní matriky k provedení zápisu partnerství a vystavení českého dokladu o partnerství.

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státního občanství
  a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel. 974 817 438
  email: obcanmat@mvcr.cz, posta@mvcr.cz
  úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin
Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 3.3.2014

vytisknout  e-mailem