Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Realizace workshopů a koordinačních setkání

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/27.00001 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu

Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění):

Název zakázky: Realizace workshopů a koordinačních setkání

Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): služba

Datum vyhlášení zakázky: 27.5.2011

Název programu: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/27.00001

Název projektu: Koordinace a zavádění Smart Administration ve veřejném sektoru

Název zadavatele: Česká republika – ministerstvo vnitra

Sídlo zadavatele: Praha 7, Nad Štolou 936/3

Jméno, případně jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení
tel. +420 974 818 642
martin.paral@mvcr.cz
IČO zadavatele: 00007064
DIČ zadavatele: CZ00007064

Jméno, případně jména, a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:
Ing. Jana Škarková
tel.: +420 974 818 664
jana.skarkova@mvcr.cz

Lhůta pro podávání nabídek: 15.6.2011 do 9,00 hodin

Místo pro podávání nabídek: podatelna Ministerstva vnitra na kontaktní adrese: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

Termín a místo otevírání obálek: 16.6.2011 od 10.00 hod. na adrese: Na Pankráci 72, kancelář č. 6 - přízemí

vytisknout  e-mailem