Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekt rozvoje sítě 2014-2015

 
 
 
Identifikační údaje projektu
Název projektu: Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS
 
Spolufinancování z ERDF: Integrovaný operační program (IOP), kontinuální výzva 21 pro aktivitu 3.4a – ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ HLASOVÉ A DATOVÉ KOMUNIKACE SLOŽEK IZS
Registrační číslo projektu v IOP: CZ.1.06/3.4.00/21.09287
Název prioritní osy IOP: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence
Název oblasti podpory IOP: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
 
Stručný obsah projektu
Předmětem projektu je kapacitní a funkční rozšíření neveřejné hromadné radiokomunikační sítě složek integrovaného záchranného systému „PEGAS“, která byla vybudována v letech 1995-2003 na bázi technologie Tetrapol (původně Matracom 9600). Jde o pořízení dodávek hardware a software, které umožní nové funkce, jež v době zprovoznění systému (2003) neexistovaly (nebyly technologicky vyvinuty), nebo který doplní nedostatečnou kapacitu sítě. Jde o 4 aktivity:
A. Modernizace operačního systému (firmware) sítě na V35.08. Obsahuje nové funkce a softwarová navýšení kapacity sítě.
B. Modernizace 23 základnových stanic („vysílačů“) sítě výměnou nebo doplněním hardware, který nemá požadované funkce a kapacitu (zčásti podmiňuje aktivitu A).
C. Modernizace softwarového rozhraní sítě s operačními středisky HZS a ZZS. Jde o pořízení sw podporovaného výrobcem technologie Tetrapol, který splní bezpečnostní požadavky provozovatele sítě.
D. Rozšíření využitelnosti služby geolokace v síti PEGAS.
 
Financování a doba trvání projektu
Pracoviště spojařePracoviště spojaře ve spojovacím automobilu HZS ČR
Celkový rozpočet projektu:                               354 646 635 Kč (vč. DPH)
Způsobilé výdaje projektu:                                339 851 790 Kč (vč. DPH)
Z toho předpokládaná dotace IOP                    288 874 022 Kč (vč. DPH)
Nezpůsobilé výdaje projektu:                           14 794 845 Kč (vč. DPH)
Počet realizačních etap projektu:                     3
Datum zahájení projektu:                                  21. 1. 2014
Předpokládané datum ukončení projektu:        31. 9. 2015
Doba trvání projektu:                                        21 měsíců
 
Vedení projektu
Investor / předkladatel projektu:     Česká republika – Ministerstvo vnitra
Název:                        Odbor provozu informačních technologií a komunikací
Sídlo:                           Olšanská 1951/4, 225 99 Praha 3
Statutární zástupce předkladatele (ředitel projektu):     Ing. Vladimír Velas, ředitel odboru
Projektový manažer:        Bc. Martin Robeš

 
 
 
Zpět na rozcestník PEGAS

 

vytisknout  e-mailem