Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příspěvek na výkon státní správy

Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti (§ 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V prvé řadě je určen na mzdové a provozní výdaje spojené se zaměstnanci vykonávající státní správu (agendy v přenesené působnosti). Příspěvek je doplněn dalšími financemi, které obce inkasují za výkon agend v přenesené působnosti - jde o správní poplatky a příjmy z pokut. Stát na výkon přenesené působnosti poskytuje obcím ještě další finance. Ty mohou mít formu účelové dotace (např. OSPOD). Tyto zdroje postačují v optimálním případě na pokrytí mzdových a provozních výdajů zaměstnanců vykonávajících státní správu.

Ministerstvo vnitra koordinuje výkon státní správy, která je přenesena na územní samosprávné celky. Z této role je zodpovědné za přípravu podkladů státního rozpočtu pro část věnovanou příspěvku obcím, krajům a hl. městu Praze. Ministerstvo vnitra každoročně zveřejňuje na svých webových stránkách příspěvek na přenesenou působnost ve formátu Excel viz níže. Pro orientaci v uvedeném excelovém souboru vznikla Příručka pro obce. Rovněž v roce 2019 vznikla webová aplikace k příspěvku na přenesenou působnost, která graficky zobrazuje výši příspěvku na přenesenou působnost pro jednotlivé obce.

  

Příspěvek na výkon státní správy na rok 2023 - Příručka pro obce (pdf, 1,1 MB)

Nová webová aplikace k příspěvku na výkon státní správy pro obce

Validace a varianty možných úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy včetně příslušných podkladových analýz (zaměřených zejména na náklady, přínosy a dopady) (pdf, 3,5 MB)

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 3. října 2023

  

vytisknout  e-mailem