Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Překračování vnitřních a vnějších hranic Schengenu

JUDr. Jiří Vláčil, Ph.D. 

Shrnutí:
Článek rozebírá unijní pravidla pro překračování hranic členských států zapojených do Schengenského hraničního prostoru. Nabízí pohled do historie a souvislostí vývoje schengenského acquis od mezivládní spolupráce k unijní integraci a vysvětluje zvláštní postavení některých členských států a států ESVO. Podrobně jsou popsána pravidla pro překračování vnitřních a vnějších hranic z hlediska občanů Unie, občanů států ESVO, občanů třetích států i specifické postavení občanů Turecka a rodinných příslušníků občanů Unie. Rozebrána je rovněž jednotná vízová politika a společné podmínky udělování víz pro krátkodobé pobyty. Relevantní pravidla jsou rozebírána nejen z pohledu příslušných předpisů, popsány jsou rovněž dopady judikatury Soudního dvora.


Summary:
This article deals with EU rules on crossing borders of Member States in the Schengen area. It offers a view of the history and context of the development of Schengen acquis from intergovernmental cooperation to EU integration and explains the specific status of some Member States and EFTA States. The article brings detailed analysis of rules on crossing both internal and external borders from the point of view of EU citizens, EFTA citizens, third country nationals and rules relevant for citizens of Turkey and for family members of EU citizens. The analysis describes not only the provisions of applicable EU law, but also shows the impact of the case law of the Court of Justice of the EU.
 

vytisknout  e-mailem