Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právo azylu v Listině základních práv a svobod v historické perspektivě. K poctě docenta Vladimíra Mikule

JUDr. David Kryska, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Tématem tohoto příspěvku je historický vývoj institutu politického azylu na území dnešní České republiky od vzniku Československa a jeho vliv na součas­nou ústavní úpravu azylu v čl. 43 Listiny základních práv a svobod. Po úvodní části autor popisuje udělování ochrany pronásledovaným cizincům za první Československé republiky. Dále se příspěvek věnuje úpravě této oblasti po druhé světové válce v Československu a dalších státech východního bloku. V následu­jících částech příspěvku autor popisuje, k jakým změnám došlo v těchto státech v procesu transformace ústavních systémů v 90. letech minulého století. V další části se pak zaměřuje konkrétně na Československo a Českou republiku. Před závěrečným shrnutím autor formuluje základní důsledky, které podle jeho názoru z uvedených historických základů vyplývají pro interpretaci čl. 43 Listiny základ­ních práv a svobod.
 
The right of asylum in the Charter of Fundamental rights and Freedoms in historical perspective. To pay honour to Vladimír Mikule – summary:
 

The aim of this article is to describe historical development of political asy­lum on the territory of the present Czech Republic, after Czechoslovakia came into existence, and its influence on constitutional regulation of asylum in Art. 43 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. The author describes grant­ing of asylum to the foreigners who were persecuted during the First Czechoslovak Republic´s era. Subsequently, the article focuses on regulation of this topic after the Second World War in Czechoslovakia and other countries in Eastern Europe. Finally, the author describes changes arriving during the process of trans­formation of constitutional systems in the 90s in these countries and specifi­cally in Czechoslovakia and the Czech Republic. The author expresses his own opinion concerning basic consequences arising for the interpretation of Art. 43 of the Charter of Fundamental Rights and Freedoms from the above mentioned historical grounds.

vytisknout  e-mailem