Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní formy místní regulace pozemní dopravy (nejen ve světle aktuální soudní judikatury)

Mgr. David Hejč, JUDr. Faisal Husseini, JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. 

Shrnutí:
Autoři se ve svém příspěvku věnují rozboru právní formy nástrojů regulace pozemní dopravy, kterou mohou využívat za tímto účelem orgány územní samo­správy. Docházejí k závěru, že tyto nástroje shodně vykazují znaky opatření obec­né povahy. Zároveň konstatují, že vedle institutu opatření obecné povahy existuje v dané oblasti v téže věci i rozhodnutí o stanovení příslušného dopravního zna­čení. Tento stav není vhodný, zejména z hlediska principu procesní ekonomie. Autoři se proto zamýšlejí nad danou problematikou i de lege ferenda.
 
Legal forms of local regulation of land transit (not only in the light of present case law) – summary:
 
In the Article, the authors focus on the analysis of instruments of land transit regulation that local self-government authorities may apply. They make a conclu­sion that all these instruments have characters of a measure of a general nature. Furthermore, they say that in this area, there is a decision on setting of a relevant road sign. This situation is not convenient, especially because of the principle of procedural economy. Therefore, the authors think about this problem de lege ferenda as well.

vytisknout  e-mailem