Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracovní seminář o městských kamerových dohlížecích systémech

Dne 14. října 2009 se konal v Domě kultury v Kroměříži pracovní seminář s problematikou městských kamerových dohlížecích systémů (MKDS). Byl připraven městem Kroměříž ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV (OPK), Zlínským krajem, Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), Policií ČR a Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Určen byl manažérům prevence kriminality na krajských úřadech a v městské úrovni. 

V úvodu přítomné přivítali představitelé Zlínského kraje, města Kroměříž a zástupce odboru prevence kriminality MV Mgr. Radek Jiránek. Seminář moderoval JUDr. Tomáš Koníček, specialista OPK na situační prevenci. Jeho úvodní příspěvek shrnul zásady při zřizování MKDS a pravidla jejich provozování. Zdůraznil, že práce se záznamy z kamerových systémů podléhá přísným kritériím, které jsou v souladu s požadavky Úřadu na ochranu osobních údajů a jsou k ní oprávnění pouze strážníci obecní policie a policisté Policie ČR.

V následujícím textu uvedeme pouze přehled a stručné charakteristiky vystoupení přednášejících, jednotlivé prezentace najdete na webu MV.

O technických podmínkách zřizování MKDS hovořil technický tajemník AGA ing. Miroslav Urban. Představil činnost této organizace a možnosti, které městům a obcím nabízí. V souvislosti s rychlým technickým rozvojem se zmínil i o nových vývojových trendech.

Zajímavý byl příspěvek o spolupráci příslušníků Policie ČR ve Zlínském a Jihomoravského kraje.

Prvním vystoupením odpoledního bloku byl příspěvek zástupce Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Zdeňka Koudelky. ÚOOÚ se zabývá nastavením jasných pravidel provozování MKDS a jejich dodržováním, protože se ve značné míře dotýká proporcionality ochrany zájmu bezpečnosti občanů a zasahování do jejich soukromí.

Ředitel Městské policie Zlín ing. Milan Kladníček představil úspěšný projekt Integrovaný bezpečnostní systém ve Zlíně. Projekt, který významně napomáhá při snižování kriminality i v řešení krizových situací ve městě, funguje již 3 rokem a v mezinárodní konkurenci soutěže o Evropskou cenu prevence kriminality v roce 2008 získal 3. místo. Je dobrou inspirací ostatním městům.

Manažer prevence kriminality města Příbram JUDr. Milan Fára ve svém vystoupením popsal, jak se Příbram vyrovnala se splněním požadavků materiálu „Rozšiřující podmínky pro zpracování projektů a standardní postupy pro hodnocení účinnosti MKDS v rámci programů prevence kriminality“ vydaného odborem prevence kriminality MV. Zajímavé byly údaje z výzkumu pocitu bezpečí občanů, který je jejich součástí.

S poznatky z přípravy, realizace a provozování MKDS ve svých městech se podělili i zástupci Městské policie v Českých Budějovicích Bohumil Novák a v Chomutově Bc. Josef Skalický. V obou městech kamerové systémy již řadu let fungují a pomáhají nejen ke zlepšování bezpečnostní situace. I v budoucnu zde uvažují o jejich rozšiřování. Počáteční nezájem občanů o MKDS v Českých Budějovicích vystřídala dokonce petice občanů žádající jeho rozšiřování do problematických lokalit. Zajímavostí z Chomutova pak je velký podíl MKDS v boji proti pouliční prostituci.

Na závěr jednání se živě diskutovalo nejen o problémech technických, ale i o úskalích, které přináší provozování systému, oprávnění osob a způsob práce se záznamy a jejich archivování a o plnění podmínek při jejich případné prezentaci na webu či v médiích.

Účastníci semináře byli s obsahem příspěvků i s jeho atmosférou spokojeni. Konstatovali, že je potřebné se k problematice kamerových systémů periodicky vracet a v budoucnu uvítají podobné setkání.

Odbor prevence kriminality MV, Mgr. Květa Dočkalová a JUDr. Tomáš Koníček, 6.11.2009

Fotogalerie MP Bílina

vytisknout  e-mailem