Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poznámky k věcnému záměru nového zákona o přestupcích

Mgr. Jan Potměšil 

 

Shrnutí:
 
Článek shrnuje poznámky k návrhu věcného záměru nového zákona o pře­stupcích, který se má vztahovat nejen na přestupky fyzických osob, ale i správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících. Autor sleduje návrh v jeho logické posloupnosti, tedy od základů odpovědnosti za přestupek, přes podmínky řízení o přestupku, k samotnému vedení řízení a způsobům rozho­dování o přestupku, až po úpravu jednotlivých přestupků. Autor si všímá změn a vylepšení, která návrh přináší oproti stávající úpravě, jakož i možných důsledků některých sporných norem či nedostatků, a nabízí vlastní návrhy řešení.
 
Summary:
 
The Article summarizes comments on a proposal of a subject-matter of the new Administrative Infractions Act, which shall include not only administrative infractions of natural persons but also administrative delicts of legal persons and natural persons - businessmen. The author follows logic of the proposal, i. e. base of liability for an administrative infraction, conditions of the proceed­ings, management of the proceedings and means of decision making related to an administrative infraction as well as provisions regulating particular administrative infractions. The author notices changes and improvements introduced by the proposal in comparison to the current legislation as well as possible conse­quences of certain debatable provisons or defects, while offering own solutions.

vytisknout  e-mailem