Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinné očkování nejen z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu

Mgr. Michal Chemišinec, JUDr. Soňa Pospíšilová 

Shrnutí:
 
Článek pojednává o právem uloženém očkování v systému správního práva. Toto očkování představuje nucenou péči ve zdravotnictví a jde o zásah do ústavně garantovaných práv jednotlivců. Zájem státu na zdraví populace se může dostávat do kolize s individuálními právy a svobodami osob. Pozornost je zaměřena na ústavněprávní a mezinárodní aspekt očkování a dále na vymezení povinného očkování ve vnitrostátních právních normách medicínského práva. Podrobně je rozebráno správní řízení při odmítnutí očkování, zejména s ohledem na aplikaci zásady „ne bis in idem“. V závěrečné části je zmíněna existující soudní judikatura v této věci a možné úvahy o budoucí právní úpravě.

Obligatory vaccination (not only) in practice of the Supreme Administrative Court

 
Summary:
 
The article deals with the compulsory vaccinations in the system of administrative law. These compulsory vaccinations represent enforced health care and interfere with the individual rights garanted by the constitutional regulations. The Government´s concern over the health of citizens may be on collision course with individual rights and freedoms. The attention is focused on constitutional a international aspect of the vaccinations, and further to definition of the vaccinations in domestic legal norms and regulations as a part of medical law. The administrative proceeding, when the vaccinations is refused, is analyzed in detail, especially in relation to the principle of „non bis in idem“. The practice of the Supreme Administrative Court and possible suggestion of the future legal regulation are mentioned in the closing section of the article.

vytisknout  e-mailem