Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Použití externích testů při přijímacím řízení na vysokou školu

JUDr. Miroslav Sylla 

 

Závěrem:

Používání externích testů při přijímacím řízení na vysokou školu je rozšířenou metodou, kterou vysoké školy ověřují znalosti uchazečů o studium. Na příkladu nejrozšířenějších externích testů poskytovaných společností Scio lze konstatovat, že tomuto postupu vysokých škol zákon nebrání.

Vysoké školy a jejich fakulty využívají výsledky testů pro účely přijímání uchazečů jako tzv. „další podmínky přijetí ke studiu“. Činí tak v souladu zejména s ustanovením § 49 odst. 1, § 49 odst. 4 a v rámci své samosprávné působnosti (u veřejných vysokých škol) podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

V soudních rozhodnutích je stávající způsob poskytování NSZ ze strany Scio respektován a je i výslovně konstatováno, že nejde ani ze strany vysokých škol o protiústavní postup. Platba za ověření studijních předpokladů a znalostí prostřednictvím NSZ je cenou placenou mezi zákazníkem a Scio, není poplatkem za úkon. Je věcí vysoké školy, jaké náklady promítne do poplatku za přijímací řízení při dodržení zákonného rámce pro výši poplatku.


Summary:

Use of external tests for the purpose of university/college admissions is a widespread method applied by universities/colleges to check knowledge of university/college applicants. After analysing the example of the most widely used external tests provided by Scio Company it can be concluded that law does not preclude choosing this method.

Universities/colleges and their faculties make use of results of the tests as “other criterions of admission” for admission of applicants. They act in compliance with especially section 49 (1), s. 49 (4) and, within the framework of their self-governing competence (in case of public universities), with s. 6 (1) b)  of the University/College Act.

Courts accept providing National Comparative Exams by Scio Company in their judicial decisions and they explicitly state that universities/colleges do not act in breach of the Constitution. Payment for checking study prerequisites and knowledge via National Comparative Exams represents a price paid by the customer to Scio Company, it is not deemed a fee for an act. It is up to the university/college to decide what costs will be reflected in an admission procedure fee, within legal framework laying down requirements for amount of fees.

vytisknout  e-mailem