Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poptávka složek IZS

Poptávka složek IZS po navýšení kapacity a funkcionalit sítě PEGAS – odůvodnění projektu PEGAS 

Zdroj textu: MV et eNovation. Studie proveditelnosti projektu Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému PEGAS. Praha, leden 2014
 

I. Poptávka po komunikačních skupinách a nových funkcionalitách

Komunikační skupiny obsahují skupiny radiostanic, které jsou trvale nebo dočasně naprogramovány pro práci v jedné skupině. V současné době se používají komunikační skupiny typu Otevřený kanál (OCH – Open Channel).
 
Vozidlová radiostaniceVozidlová radiostanice
Současný počet naprogramovaných komunikačních skupin je kompromisem daným kapacitními možnostmi sítě (hardware a software), což se projevuje (zejména ve velkých krajích) nuceným omezením jejich počtu pod počet, který by byl pro operační řízení ideální z hlediska jednotlivých složek IZS. Provozovatel sítě uvádí, že shromážděné požadavky uživatelů se zohledněním přiměřené rezervní provozní kapacity sítě vyžadují zvýšení počtu nastavitelných komunikačních skupin cca 2x oproti současnosti.
 
Omezení počtu komunikačních skupin je dáno více technickými okolnostmi:
  • a) nynější verze operačního systému (firmware) sítě umožňuje naprogramovat pouze 20 skupin na jedné radiostanici, což nedostačuje požadavkům složek IZS,
  • b) dostatkem logických kanálů na základnových stanicích, přes které se radiostanice napojují do skupinových komunikací typu Otevřený kanál,
  • c) schopností rádiové ústředny zajistit skupinovou komunikaci (duplikovat signál),
  • d) schopností PCM propojení mezi rádiovými ústřednami zajistit skupinové komunikace,
  • e) dostatkem radiových kanálů na základnové stanici – nesmí vznikat fronty na spojení komunikace.
Řešení v rámci předkládaného projektu bude zajištěno:
  • bodya až d: softwarově zavedením nové verze operačního systému sítě (aktivita A projektu, jejíž podmínkou je část aktivity B projektu, tj. modernizace hardware základnových stanic 1. generace)
  • bode: rozšířením 10 základnových stanic o 4 radiové kanály (zbývající část aktivity B projektu).
     

II. Poptávka po spolehlivém a bezpečném propojení sítě PEGAS s operačními středisky IZS

InfrastrukturaServis koncových zařízení
Současné propojení – rozhraní – sítě PEGAS s operačními středisky IZS je provedeno softwarem z produkce několika tuzemských firem. Tento software nemá podporu výrobce technologie Tetrapol a vykazuje bezpečnostní mezery. Takový stav v síti IZS, v níž se mj. sdělují osobní údaje občanů a řídí zásahy proti narušitelům veřejného pořádku včetně případných teroristů apod., je nepřijatelný.
 
Řešenív rámci předkládaného projektu je jeho aktivita C, jejímž předmětem je pořízení softwarového rozhraní bez bezpečnostních mezer, které je podporované výrobcem sítě Tetrapol. Nové rozhraní současně umožní operačním důstojníkům sledovat a řídit dostupnost terminálů vlastní složky IZS, nastavovat komunikační skupiny a využívat další praktické funkcionality pro činnost IZS.
 

III. Poptávka po službě automatického sledování polohy radiostanic

Současný lokalizační hardware a software v síti PEGAS má kapacitu lokalizovat nejvýše 3000 radiostanic, přičemž licence je zakoupena pouze pro 600 radiostanic.
 
KomunikaceKomunikace
V souvislosti s organizačním a technologickým rozvojem složek IZS požadavky na počet licencí automatického sledování polohy rostou a v současné době jsou kvalifikovaně odhadnuty na 8 až 9 tisíc. V cílovém stavu Ministerstvo vnitra počítá s poskytováním služby automatického sledování polohy radiostanic pro všechny uživatele sítě PEGAS, kterých je v současné době více než 29 tisíc.
 
Řešení v rámci předkládaného projektu je jeho aktivita D, jejímž předmětem je pořízení nového lokalizačního hardware a software na straně provozovatele sítě, který bude umožňovat provoz služby automatického sledování poloh radiostanic v počtu 30 tisíc sledovaných objektů.


 
 
Zpět na rozcestník PEGAS

 

vytisknout  e-mailem