Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomocné úřady ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

Mgr. Bc. Jakub Michálek 

Pomocné úřady ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím – shrnutí:

Tento článek má za cíl stručně rozebrat podstatu vztahu mezi rozhodujícím
a pomocným úřadem v českém organizačním správním právu. V návaznosti na tento rozbor shrnu úlohu pomocných úřadů v aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Po shrnutí základních východisek v úvodu následuje část, ve které se zabývám právní úpravou pomocných úřadů v případě ústavních orgánů, územních samosprávných celků a soudních exekutorů,
a závěrečná část, ve které zobecňuji zjištěné poznatky na funkční a institucionální vztah mezi pomocným úřadem a rozhodujícím orgánem. V této části také shrnuji důsledky, které pro tento vztah vyplývají v případě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, a předkládám svůj názor na vhodnost jeho novelizace.

 

Assisting bodies under the Freedom of Information Act summary:

The Article aims to analyze briefly the relation between decision-making and assisting bodies in the Czech organizational administrative law. In connection with the analysis, the author summarizes the role of assisting bodies in the application
of the Act No. 106/1999 Coll., on the Freedom of Information. First, the author introduces major issues. Subsequently, he deals with legislation concerning assisting bodies in the area of constitutional bodies, territorial selfgovernment units and executors. Finally, he generalizes his findings regarding functional and institutional relations between assisting body and decision--making body. He also sums up
the consequences arising from the Freedom of Information Act for these relations and expresses his opinion on the suitability of the amendment of the Act.

vytisknout  e-mailem