Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policista roku

Každoročního oceňování nejlepších policistů a jejich činů 

 • Ocenění Policista roku
 • Policista roku 2009
 • Policista roku 2008
 • Policista roku 2007
 • Policista roku 2006

Ocenění Policista roku

Odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra vyhlásil novou tradici každoročního oceňování nejlepších policistů a jejich činů. Jde o mimořádné činy vykonané nejen ve službě, ale i mimo ni v civilu a beze zbraně, o činy, které jste měli možnost sledovat v médiích ale i o ty, které mohly vaší pozornosti uniknout, byť by si ji bezesporu zasluhovaly.
Vyhodnocení letos proběhlo v těchto kategoriích:
 
 • Policista roku (individuální čin)
 • Policejní čin roku (týmová práce)
 • Velitel roku
 • Policista veterán roku
 • Nejlepší okresní ředitelství
 • Nejlepší učitel policejní školy
 • Nejlepší student policejní školy

Policista roku 2009

Ve čtvrtek 1. července 2010 se v Paláci Žofín v Praze uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti vyhlášení prestižního ocenění Policista roku 2009. Ceny předávali ministr vnitra Martin Pecina a policejní prezident genmjr. Oldřich Martinů, slovem provázel Mirek Vaňura, zpěvem Leona Machálková, Ivana Brožová a František Zahradníček, hudebního doprovodu se ujala Hudba Hradní stráže a Policie ČR.
 

Policista roku 2008

Ve čtvrtek 2. července 2009 se v Paláci Žofín v Praze uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti vyhlášení prestižního ocenění Policista roku 2008. Ceny předávali ministr vnitra Martin Pecina a policejní prezident brig. gen. Oldřich Martinů, slovem i zpěvem provázeli Roman Vojtek a Sabina Laurinová, hudebního doprovodu se ujala Hudba Hradní stráže a Policie ČR. 

 
Ocenění Policista roku 2008 proběhlo v 9 kategoriích:
1. Policista roku   
2. Občanský zaměstnanec roku
3. Manažer roku
4. Velitel roku
5. Tým roku
6. Čin roku
7. Veterán roku
8. Učitel policejní školy roku
9. Student policejní školy roku
 
Policista roku
JUDr. Martin KLOUBEK, Ph.D., Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
(vyšetřovatel, konzultant i oponent, dopisovatel, recenzent, akreditovaný lektor, odborný poradce atd. – po odborné, morální i etické stránce vzorem pro policisty)
 
Občanský zaměstnanec roku
PhDr. Václav LUKEŠ, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje (úspěšný policejní psycholog)
 
Manažer roku
plk. RNDr. Jaroslav SKŘÍČIL, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje
(osobní manažerský přístup, nové prvky při vnímání policie veřejností, systémový přístup k řešení problematiky prevence)
 
Velitel roku
plk. JUDr. Jiří ČERNÝ, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje (úspěšné velení při zásazích na stadionech a při extremistických akcích)
 
Tým roku
Speciální pracovní tým „WITHOUT BORDERS“, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR (odhalení organizované skupiny vykrádající bankomaty)
 
Čin roku
stržm. Václav RICHTER, Inspektorát cizinecké policie Ústí nad Labem (odvážný zásah při požáru bytu)
 
Veterán roku
pplk. Ing. Jan MÁLEK, Kriminalistický ústav Praha (vybudování pracoviště fonoskopie, uznávaný expert, v rámci PČR jediným znalcem v oboru)
 
Učitel policejní školy roku
rada pplk. Roman BARTOŠ – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze (dlouholetý pedagog s vynikajícími výsledky, metodik v oblasti dopravní policie)
 
Student policejní školy roku
komisařka por. Bc. Radka SANDOROVÁ – studentka 2. ročníku vyššího odborného kombinovaného studia ve Vyšší policejní škole MV v Jihlavě
(příkladná aktivní a komunikativní studentka i spolužačka)

 

Fotoreport  z tohoto ročníku zde
Videreport zde

Policista roku 2007

Ve čtvrtek 3. července 2008 proběhlo v Paláci Žofín v Praze prestižní ocenění „Policista roku 2007“. Ministr vnitra Ivan Langer a policejní prezident Oldřich Martinů ocenili policisty za mimořádné činy v uplynulém roce.
Příjemnou atmosféru zpestřovala Hudba Hradní stráže a Policie ČR, moderování a zpěvu se ujali Dita Hořínková a Roman Vojtek.
 
Policista roku 2007 - individuální čin
1. místo
prap. Michal Šíf, Obvodní oddělení PČR Česká Lípa
Prapočík Šíf zasahoval v listopadu 2007 v České Lípě proti pachateli, který pobodal muže a ohrožoval nožem uživatelku bytu s malým dítětem. Policista násilně otevřel dveře bytu a zabránil dalšímu napadání přítomných osob. Poté, co byl sám ohrožován pachatelem na zdraví a životě, použil donucovací prostředky a následně střelnou zbraň. Zajistil přivolání lékařské pomoci zraněným osobám. Prap. Šíf svým jednáním sám zvládl velice složitou situaci, kdy došlo k ohrožení lidských životů ozbrojeným pachatelem, použití zbraně bylo složité vzhledem k množství přítomných osob na místě činu, hrozilo jejich zranění. Zákrok zvládl s velkým přehledem a v souladu se zákonem.
 
2. místo
npor. Jiří Jakoubek, Obvodní oddělení PČR Hořesedly
Npor. Jiří Jakoubek svým jednáním v době mimo službu zachránil topícího se chlapce, který spadl do betonové požární nádrže. Sám vytáhl z vody tonoucího a ihned mu poskytl první pomoc. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 4 letého chlapce, donesl jej do nedalekého rekreačního střediska, kde zjistil jeho rodiče a chlapce jim předal.
 
3. místo
por. Jan Holub, Preventivně informační skupina Správy hl. m. Prahy
Por. Jan Holub ze Správy hl. m. Prahy pracuje od roku 1999 v preventivně informační skupině. Svým přístupem, zejména při přednáškách pro děti, studenty a seniory, se stal oblíbeným a žádaným pracovníkem PIS. Jeho činnost byla mnohokrát oceněna a všechny jeho aktivity souvisí se zvyšováním prestiže PČR. Ve svém volném čase se ještě věnuje skautskému oddílu, kde jsou převážně děti ze sociálně slabých rodin a děti méně přizpůsobivé.
 
Policejní čin roku - týmová práce
1. místo
PČR Správa Jihočeského kraje
Týmovou prací kriminalistů PČR Správy Jihočeského kraje a Okresního ředitelství PČR České Budějovice se podařilo objasnit trestný čin vraždy, kdy zejména provedení mimořádně náročné domovní prohlídky pomohlo usvědčit pachatele. Uvedená prohlídka trvala po dobu 18 dnů. Vzhledem k náročnosti případu se každodenně za obrovského úsilí na týmové práci podílelo 30 – 40 kriminalistů.
 
2. místo
Kriminalistický ústav Praha
Dne 1. listopadu 2007 získal Kriminalistický ústav Praha jako zkušební laboratoř č. 1494 osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pod číslem 625/2007. Tímto krokem (vydáním osvědčení) bylo úspěšně završeno více jak tříleté úsilí, během něhož byl v Kriminalistickém ústavu Praha vybudován systém managementu kvality a podle požadavků výše uvedené normy byly vytvořeny příslušné dokumenty a vypracovány standardní operační postupy. Podle současných statistických údajů je těmito postupy pokryto 84 procent všech požadavků na zkoumání, které do KÚP přicházejí.
 
3. místo
Služba cizinecké policie
Vstup do Schengenského prostoru lze považovat nejen za přelom v historii České republiky, ale i Služby cizinecké policie. Krok, který umožnil plnohodnotné zařazení do evropských demokratických struktur, představoval vrchol v prezentaci dobře vykonané práce pracovníků Služby cizinecké policie. Pro službu cizinecké policie vstup ČR do schengenského prostoru znamenal zejména odchod policistů z pozemních hraničních přechodů a přechod na nový styl práce. Boj s nelegální migrací a přeshraniční kriminalitou se soustředil zejména na vlastní území České republiky, kde byla posílena opatření v oblasti pátrání, kontroly, dohledu a navracení cizinců. K tomu jsou využívány také nástroje mezinárodní spolupráce. Policisté při kontrolách ve vnitrozemí využívají tzv. Schengenbus, což je mobilní pracoviště vybavené zejména technikou k odhalování pozměněných a padělaných dokladů a k lustraci v policejních evidencích a informačních systémech.
 
VELITEL ROKU
1. místo
plk. Mgr. Robert Šlachta, ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu
Ve své velitelské funkci plk. Šlachta prokázal své přednosti, spočívající zejména v dokonalé znalosti kriminálního prostředí a v následné aplikaci nových metod práce, které postupně přebírá jako výsledek tzv. nejlepší praxe celá PČR. Jedná se zejména o zkvalitnění operativně pátrací činnosti, využívání informací z prostředí a zlepšení kvality trestního řízení. Velkou měrou se podílel na faktickém fungování společné služby kriminální policie a vyšetřování, kde nebylo jednoduché odstranit léty zažité činnosti pracovníků kriminální policie a vyšetřovatelů a přimět je k vzájemné spolupráci.    
Jako velitel vždy dbá na zlepšování pracovních podmínek svých podřízených pracovníků a zároveň vyžaduje důsledné plnění všech povinností, vyplývajících z konkrétního postavení policisty. Za uplynulé období bylo pod vedením plk. Roberta Šlachty realizováno mnoho úspěšných operací, které významnou měrou narušily fungování zločineckých uskupení, jež se zabývají organizací, výrobou a distribucí omamných, psychotropních látek a jedů. Plk. Robert Šlachta je v policii respektovaným velitelem, který rád pracuje s lidmi a je vždy připraven pomoci.
 
2. místo
plk. JUDr. Miloslav Maštera, ředitel PČR Správy Západočeského kraje
Oceněn za nadále nadstandardní, příkladný a profesionální výkon služby v nové funkci ředitele PČR Správy Západočeského kraje. Mimo jiné významnou měrou přispěl k úspěšnému plnému zapojení České republiky do schengenské spolupráce, a to maximální podporou přeshraniční policejní spolupráce se Svobodným státem Bavorsko, která byla schengenskou hodnotící komisí jednoznačně označena jako ukázkový příklad tzv. „nejlepší praxe“. Plk. Maštera je uznávaným a respektovaným velitelem.
 
3. místo
plk. Bc. Pavel Švrčula, vedoucí odboru dopravního inspektoráru, Služba dopravní policie PČR Správy hl. m. Prahy
Oceněn za nadstandardní, příkladný a profesionální výkon služby v oblasti řídících i organizačních kompetencí, především při zajišťování dopravně bezpečnostních akcí, bezpečnostních opatření v rámci demonstrací, sportovně – společenských akcí a jiných mimořádných událostí na území hl. města Prahy.
 


Policista – veterán roku
Pplk. Jan PUFLER za dobu své policejní praxe působil na různých služebních místech. Po absolvování vysoké školy pracoval jako vyšetřovatel násilné trestné činnosti. Od roku 2000 zpracovává trestnou činnost policistů v rámci dnešní Inspekce ministra vnitra. Dosahuje velmi dobrých výsledků a za svou osmatřicetiletou praxi byl mnohokrát kázeňsky odměněn. Zkušenosti pplk. Puflera jsou velkým přínosem pro všechny pracovníky Inspekce ministra vnitra, a proto jsou mu svěřovány ty nejzávažnější případy vyžadující vysokou odbornost při zpracování.
           
Policejní ředitelství roku
Městské ředitelství Brno reaguje pružně na všechny změny a snaží se svou kreativitou a činorodostí navrhovat nové projekty, které uvádí do praxe. Jedná se např. o online projekt – Blokové pokuty na internetu, účast na projektu týkající se komunikace neslyšících s PČR a ostatními organizacemi apod. Městské ředitelství Brno zlepšuje dosavadní přístupy a snaží se o kvalitní poskytování služby veřejnosti.
 
Učitel policejní školy roku
Mgr. Jiří Vidlák (Vyšší policejní škola MV v Brně) se věnuje na policejní škole v Brně výuce angličtiny již od roku 1995. Svým vysoce profesionálním vystupováním, neotřelými metodickými a didaktickými postupy a asertivním jednáním se stal mezi studujícími nejoblíbenějším vyučujícím anglického jazyka. Neustále pracoval na obsahové přitažlivosti daných témat vytvářením různých názorných pomůcek, učebních textů i zkušebních testů. O kvalitách jeho pedagogické práce svědčí studijní úspěchy účastníků jazykových kurzů při závěrečných jazykových zkouškách. Stal se velice oblíbeným vyučujícím nejen pro své pedagogické kvality, ale i pro svůj jemný humor a vtip, se kterými umí podat náročné učivo, a pro vstřícné vystupování a jednání. Pro své kvality byl v létě 2007 určen jako garant pro vytvoření a ověření pilotního projektu Policejní jazykové zkoušky v rámci připravované koncepce jazykového vzdělávání policistů. V případě potřeby také tlumočí, provádí i překlady a pravidelně vykonává v ostatních policejních školách funkci předsedy zkušebních komisí při závěrečných jazykových zkouškách.
 
Student policejní školy roku
Vrchní referent stržm. Erik CERHÁK byl v roce 2007 zařazen do kurzu základní odborné přípravy ve Vyšší policejní škole MV v Brně, od 1. 9. 2008 do 31. 10. 2008 bude pokračovat v základní odborné přípravě u PČR Správy Jihomoravského kraje, školní policejní středisko Brno. Služebně je zařazen na OŘ PČR Blansko. Stržm. Erik Cerhák dosahuje v průběhu studia výborných studijních výsledků. Příkladným způsobem zastává funkci předsedy třídy v třídní správě a velmi odpovědně přistupuje k plnění služebních povinností. Svým vzorným chováním a vystupováním je vzorem pro všechny ostatní studující. V době osobního volna působí jako vedoucí „dětské fotbalové přípravky“ v obci Rájec – Jestřebí, zároveň je členem občanského sdružení, které se podílí na modernizaci obce – např. aktuální výstavba dětského hřiště.
 

Policista roku 2006

V Paláci Žofín v Praze ve čtvrtek 28. června 2007 proběhlo již tradiční prestižní ocenění policistů za mimořádné činy v uplynulém roce „Policista roku 2006“. Ve vyhlášených 7 kategoriích ocenili ministr vnitra Ivan Langer a policejní prezident Oldřich Martinů celkem 40 nominovaných osob. Důstojnou atmosféru umocnila Hudba Hradní stráže a Policie ČR, moderování i zpestření programu zpěvem se ujala Radka Fišarová.
 
Policista roku 2006 - individuální čin

1. místo
por. Miroslav Havelka, nyní PČR OŘ Kutná Hora
(toho času obvodní oddělení Chvaletice, PČR OŘ Pardubice),
prap. Martin Černý, obvodní oddělení Chvaletice, PČR OŘ Pardubice
Zachránili malého chlapce, pod kterým se na zamrzlé řece prolomil led.
     
2. místo
npor. Bc. Martin Baláž, vedoucí 2. skupiny obecné kriminality PČR OŘ Zlín
Ocenění získává za nadstandardní pracovní úsilí, které vedlo k vyřešení řady důležitých případů v okrese (např. podíl na vypátrání sexuálního devianta z prosince 2006, či dopadení lupiče, který loni vyloupil několik peněžních ústavů na Zlínsku).
Je velice úspěšný v roli policejního vyjednavače, podařilo se mu zachránit již několik lidských životů.
     
3. místo
nstržm. Pavel Seemann, oddělení hlídkové služby PČR OŘ Jihlava
Poskytl první pomoc fyzicky napadené ženě, která silně krvácela z rány na pravé ruce. Použil svoji kravatu jako škrtidlo a zastavil tepenné krvácení. Díky včasnému zákroku ženě zachránil život.
     
Policejní čin roku 2006 - týmová práce
1. místo
Pracovní tým „TRÍN“ odboru obecné kriminality PČR správy Severomoravského kraje Ostrava ve spolupráci s policisty ÚSKPV PP ČR pod vedením vrchního komisaře mjr. Bc. Jaroslava Košičana (6 lidí v týmu + 5 spolupracovníků)
Tým se úspěšně podílí na odhalování trestné činnosti na seniorech (úspěšně rozpracoval a realizoval několik akcí, při kterých bylo zadrženo 39 pachatelů a objasněno 358 případů se způsobenou škodou téměř 10 miliónů korun).
     
2. místo
Tým policistů oddělení hospodářské kriminality PČR OŘ Beroun (15 lidí)
Tým na základě vlastního zjištění odhalil neobyčejně rozsáhlou trestnou činnost mezi řidiči a obsluhou čerpacích stanic při čerpání pohonných hmot.
Výsledkem usilovné práce týmu je stíhání téměř tří set řidičů, kdy způsobená škoda u 78 poškozených firem přesahovala 11 285 000 korun.
        
3. místo
Letová posádka ve složení: plk. Josef Knotek, plk. JUDr. Vladimír Panenka, nprap. Pavel Štecher
Ocenění získává za hašení rozsáhlého lesního požáru v části Národního parku České Švýcarsko. Tým provedl celkem 213 shozů v nebezpečné situaci za snížené viditelnosti způsobené dýmem z požáru.
     
Velitel roku
1. místo
plk. Ing. Bedřich Koutný, ředitel PČR OŘ Zlín
Pracuje ve funkci ředitele od roku 1990. Organizoval bezpočet akcí, které vedly ke snížení kriminality. Zavedl do praxe speciální unikátní systém evidence trestního řízení (ETŘ), pod jeho vedením byl vyvinut i další systém „Knihovna“.
Za dobu jeho působení ve vedení došlo na OŘ ke znatelnému zkvalitnění výsledků policejní práce a ke zlepšení pracovních podmínek policistů.
        
2. místo
npor. Mgr. Petr Kubis, vedoucí obvodního oddělení Sokolov - město
Oddělení vede od roku 2003, trvale se mu daří zavádět do policejní praxe nové postupy, které zkvalitňují práci celého útvaru. Usiluje o to, aby jeho podřízení byli maximálně motivováni pro práci podle principů „community policing“, snaží se jim zajistit další vzdělávání, vytváří prostor pro sebehodnocení kvality práce policistů i celého útvaru.
     
3. místo
ppor. Slavomír Lindovský, vedoucí 2. oddělení pohotovostního pořádkového odboru služby pořádkové a služby železniční policie PČR MŘ Ostrava
Podílel se aktivně na opatřeních souvisejících s konáním fotbalových a hokejových utkání nejen v Ostravě, ale i v rámci celého regionu správy kraje. Vede výcvik pořádkové jednotky, která při akcích a secvičeních jednoznačně prokazuje, že je vycvičena jako jedna z nejlepších u policie. Jeho oddělení dosahuje nepřetržitě velmi dobrých výsledků.


Policista - veterán roku
plk. JUDr. Jiří Šalda, poslední funkce: ředitel PČR OŘ Praha III
Ve služebním poměru byl od roku 1970, ukončil jej k 30. 4. 2007. Za dobu služební praxe působil na různých vedoucích pozicích. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti řízení, pod jeho vedením se OŘ řadilo mezi nejlepší obvody v celkové výslednosti. Má velmi dobrou osobní a místní znalost.
       


Nejlepší okresní ředitelství
PČR OŘ Jindřichův Hradec (cenu převezme okresní ředitel plk. JUDr. Jaroslav Vratišovský)
V tomto okrese je dlouhodobě zaznamenáván pokles trestné činnosti. Byl zde realizován a dokončen projekt Phare CZ „Komplexní systém řízení lidských zdrojů pro českou policii - program odborného vzdělávání pro příslušníky policie a pracovníky MV“. Prosazují preventivní činnosti v médiích, při besedách na základních a středních školách, velmi úspěšně realizují preventivní projekt „Malá policejní akademie“.
     

Učitel policejní školy roku
kpt. Jiljí Brychta, vrchní komisař předmětového oddělení pořádkové služby a kriminalistiky, Střední policejní škola MV v Jihlavě
Pro svou práci je zapálen, své poselství šíří se zájmem, rád věnuje i svůj volný čas získávání nových poznatků tak, aby seznámil sebe i studující s novými technologiemi a přiblížil studujícím jejich aplikaci v praxi. Velmi aktivně a samostatně se podílí na přípravě nových učebních pomůcek a materiálů.
  

Student policejní školy roku
nstržm. Miroslava Vaňková, DiS., zařazena jako asistentka PČR Okresní ředitelství Teplice, nyní absolvuje praxi na oddělení hlídkové služby Praha 5
Na Střední policejní škole MV v Brně dosahovala výborných studijních výsledků, studium ukončila k 28. 2. 2007, příkladným způsobem zastávala funkci předsedy třídy, odpovědně přistupuje k plnění služebních povinností. Věnuje se sportu - judu, její svědomitá příprava byla završena v lednu 2007 umístěním na 1. místě v kategorii do 63 kg na Mistrovství policie 2007 v judu a bude nominována na Policejní mistrovství Evropy 2007 v judu v Moskvě.

vytisknout  e-mailem