Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpory podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu z pohledu vybrané judikatury Evropského soudního dvora

JUDr. Hana Karlová, LL.M.  

Shrnutí:

Právo veřejných podpor má za úkol kontrolovat dotační jednání všech členských států ES a zabránit tak deformaci hospodářské soutěže zvýhodňujícími státními opatřeními.

Příspěvek se zabývá zejména vybranými rozsudky Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně, které mají vliv na problematiku poskytování kompenzací za výkon služeb obecného hospodářského zájmu pověřenými podniky z pohledu práva veřejných podpor.

Mnoho služeb např. v pozemní přepravě cestujících není možné provozovat na obchodním základě. Častým instrumentem, který orgány využívají pro zajištění poskytování takových služeb, je vyplácení finančních kompenzací (vyrovnání ztrát při výkonu těchto činností) provozovatelům veřejných služeb. Kompenzace poskytnuté podnikům pověřeným výkonem služeb obecného hospodářského zájmu mohou naplňovat znaky veřejné podpory.
Příspěvek odpovídá na otázku, za jakých podmínek představují tyto kompenzace dle judikatury Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně veřejnou podporu.

 

Beihilfen für mit Gewährung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betrauten Unternehmen aus Sicht ausgewählter Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes

Resümee:

Die Aufgabe des Beihilferechtes ist es, das Subventionsverhalten der Mitgliedstaaten zu kontrollieren und Wettbewerbsverzerrungen durch begünstigende Staatsmaßnahmen zu vermeiden.

Der vorliegende Beitrag befasst sich insbesondere mit ausgewählten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes und des Gerichtes erster Instanz, welche Auswirkungen auf die Problematik der Kompensationsgewährung den mit dem Betrieb von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betrauten Unternehmen aus Sicht des Beihilferechts haben.

Viele Dienstleistungen z.B. im Personenlandverkehr können nicht privatwirtschaftlich betrieben werden. Ein häufiges Instrument, welches durch die Organe zur Sicherstellung der Gewährung solcher Dienstleistungen genutzt wird, ist die Auszahlung von finanziellen Kompensationen den Dienstleistern (Ausgleich der Verluste bei der Betreibung solcher Tätigkeiten). Die Kompensationen, welche den mit der Betreibung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betrauten Unternehmen gewährt werden, können die Merkmale einer staatlichen Beihilfe erfüllen.
Der Beitrag beantwortet die Frage, unter welchen Voraussetzungen diese Kompensationen laut der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Gerichtes erster Instanz eine staatliche Beihilfe darstellen.

vytisknout  e-mailem