Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů

Základní popis projektu

Název projektu
Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa
 
Registrační číslo CZ.1.04./4.1.00/27.00005 v rámci oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 
Příjemce
Ministerstvo vnitra, Kancelář státního tajemníka a náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví
 
Partner projektu
Univerzita Karlova v Praze

Způsob zapojení partnera do realizace projektu
Partner projektu je odborným garantem celého projektu. Dodá podstatnou část odborníků, kteří se budou zabývat vznikem vzdělávacího programu a přípravou publikace. Odborní zaměstnanci zajišťují část vzdělávacího programu v průběhu projektu. V rámci udržitelnosti projektu se partner projektu bude podílet na pokračování vzdělávacího programu.
 
Popis projektu
Projekt je zaměřen na profesionalizaci procesu tvorby právních předpisů. V rámci projektu iniciuje Ministerstvo vnitra, Kancelář státního tajemníka a náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví vznik týmu odborníků z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a odborníků z praxe (specialisté na tvorbu právních norem zejména z jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády, ale také z některých připomínkových míst nebo vysokých škol). Tým odborníků vytvoří vzdělávací program zejména pro úředníky správních úřadů, který se bude zabývat praktickým přístupem a teoretickými aspekty procesu tvorby práva. Vzdělávací program, který bude trvat jeden semestr, bude rozdělen do dvou částí.
 
První část bude zaměřena na technickou stránku procesu tvorby právních předpisů a sjednocení přístupů při jejich tvorbě.
 
Druhá část vzdělávacího programu bude navazovat na část prvou a bude zaměřena více teoreticky s cílem vytvořit platformu osob zabývajících se procesem tvorby právních norem na koncepční úrovni. Frekventanti kurzu si budou moci vybrat, zda chtějí absolvovat obě části vzdělávacího cyklu nebo jen jednu jeho část, podle úrovně jejích současných znalostí a potřeb.
 
Cílem projektu je sjednotit přístupy osob participujících na procesu tvorby práva pomocí vzdělávacího programu a eliminovat tak nejednotný přístup k tvorbě právních předpisů na jednotlivých ministerstvech. Cílem projektu je posílit teoretické a praktické vědomostní základy a napomoci tak v České republice vytvořit personální základnu, která bude odborně schopná účastnit se procesu reformy legislativního procesu s cílem učinit tvorbu regulace transparentní a efektivní.
 
Nedílnou částí projektu je vznik publikace (příručky, praktické učebnice) v rozsahu cca 300 až 400 stran, která se bude zabývat teoretickými a praktickými aspekty procesu tvorby právních předpisů a bude průvodcem vzdělávacím projektem. Publikace bude zaměřena na systém tvorby právních norem v České republice a jednotlivá úskalí procesu tvorby právních norem.
 
Cílová skupina
Správní úřady, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované těmito úřady a jejich zaměstnanci.
 
Aktuální stav realizace projektu
5. 4. 2010 - zahájení projektu
5. 4. - 5. 10. 2010 – 1. monitorovací období
listopad 2010 – ukončen výběr členů odborného týmu
březen 2011 – pilotní přednáškový cyklus

  

 

Logo ESFLogo ESF

 

vytisknout  e-mailem