Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otazníky ve věci poskytování údajů o výši platů a odměn zaměstnanců veřejné správy

Mgr. Pavel Ralaus, JUDr. Miroslav Mocek, MPA 

Shrnutí:
 
Autoři se v příspěvku zabývají aktuální a často medializovanou záležitostí, a to problematikou možnosti poskytovat údaje o konkrétní výši platů zaměstnanců veřejné správy na základě žádosti dle InfZ. Stručně shrnují vývoj názorů na uvedenou záležitost včetně odkazů na odbornou literaturu a judikaturu a upozorňují na problematické souvislosti nastoupené tendence poskytovat individuální údaje o platech konkrétních zaměstnanců veřejné správy. Pohled na problematiku doplňují interpretací zákona o střetu zájmů – speciálním předpisem pro zveřejňování osobních údajů veřejných funkcionářů a v neposlední řadě upozorňují na význam a nezbytnost testu proporcionality pro možnost omezení základních práv a svobod – zveřejnění osobních údajů zaměstnanců veřejné správy. Prostor je věnován i rozsudkům Soudního dvora EU k požadavku přiměřenosti případného zveřejňování údajů o příjmech; autoři také s odkazem na konkrétní rozhodnutí Ústavního soudu zpochybňují samotnou možnost poskytovat informace o platech z důvodu nenaplnění principiálních požadavků pro přípustnost zásahu do chráněných práv současnou právní úpravou.
 
Unclarity in the matter of providing data about salaries of civil servants –summary:
 
In the Article, the Authors deal with a current issue of the possibility of providing data about salaries of civil servants under the Free Access to Information Act which has been recently discussed in media. They summarize development of opinions concerning the issue in question, refer to relevant bibliography and case law and point out problematic aspects of the trend to provide individual data about salaries of civil servants. The Authors also focus on the interpretation of the Conflict of Interests Act – a special law on disclosure of personal data of the officials. They also stress importance and necessity of proportionality testin case of restriction of fundamental rights and freedoms – disclosure of personal data of civil servants. Court of Justice of the European Union decisions, regarding the proportionality requirement in connection with disclosure of salaries, have beenalso analyzed. The Authors express doubts – referring to the Constitutional Court of the Czech Republic decisions – about the possibility to provide information concerning the salaries based on default of fundamental requirements for admissibility of interference with the protected rights stipulated in current legislation.

vytisknout  e-mailem