Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Otázky související s pokračujícími správními delikty

Mgr. Ing. Lenka Bursíková, Mgr. Jiří Venclíček 

Shrnutí:
 
Správní delikty jsou v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva řazeny do kategorie trestního obvinění, z toho veřejné moci vyplývá povinnost aplikovat obecné principy trestního práva i do oblasti správního práva trestního.
 
 
V návaznosti na tuto skutečnost se do správního trestání dostal, cestou analogie v rámci soudního přezkumu, institut pokračování ve správním deliktu. Článek se zabývá tím, zda bylo dovození tohoto institutu nezbytné, popřípadě i vhodné, nastiňuje problémy, které s tímto institutem souvisí a polemizuje s některými závěry v této oblasti.
 
Questions on continuing administrative delicts – summary:
 
Administrative delicts are, in accordance with the case law of the European Court of Human Rights, classified in the category of criminal accusation, which implies a duty for public authorities to apply general principles of criminal law also in the area of administrative sentencing. As a result, legal institute ‘’continuation
in administrative delict” has been integrated into administrative sentencing, only through analogy applied within judicial review, without any action of legislator.
 
 
The Article deals with questions whether this analogy is necessary or appropriate. The Article also outlines some problems connected with the legal institute
in question and debates some of the current conclusions.

vytisknout  e-mailem