Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opatření obecné povahy a lesní zákon

Mgr. David Hejč 

Shrnutí:
 
Příspěvek je analýzou výskytu opatření obecné povahy, jako jedné z forem správní činnosti, v zákoně č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších před­pisů. Vzhledem k tomu, že dnes platný a účinný lesní zákon výslovně nepojme­novává žádný správní akt jako opatření obecné povahy, je pozornost soustředěna na materiální pojetí této formy. Příspěvek se také kriticky věnuje i současnému návrhu zákona o změně lesního zákona, který již některé správní akty jako opat­ření obecné povahy pojmenovává.
 
Measures of a general nature and the Forest Act – summary:
 
This article contains analysis of occurrence of measures of a general nature, being one of the forms of administrative activities, in the Forest Act (No. 289/1995, Coll.). Attention is paid to material concept of this form due to the absence of explicit designation of administrative act as a measure of a general nature in the Forest Act. This article also deals with current draft amendment to the Forest Act that already designates some of its administrative acts as measures of a gen­eral nature explicitly.

vytisknout  e-mailem