Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odpovědnost za přestupky podle polského práva

prof. dr. hab. Wojciech Radecki 

Shrnutí:
 
Článek se zabývá právní úpravou přestupkového práva v Polské republice. Obsahuje stručný historický exkurs. Rozebírá základní instituty hmotného pře­stupkového práva, popisuje vývoj řízení o přestupcích, vznik trestně-správních kolegií a pozdější přesun kompetence projednávat přestupky na obecné soudy.
 
Legal regulation of liability for offenses in Poland – summary:
 
The article deals with the legal regulation of liability for offenses in Poland. It contains a historical excursion. It analyzes the basic institutions of substantive offenses law, describes the development of proceedings, the constitution of crimi­nal-administrative colleges and the transfer of jurisdiction to the courts.

vytisknout  e-mailem