Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana osobních údajů při poskytování informací veřejnou institucí

Mgr. František Nonnemann 

 

Shrnutí

Článek se zabývá problematikou poskytování informací veřejnými institucemi v případě, kdy mezi poskytovanými informacemi jsou i osobní údaje. Článek se z pohledu zákona o ochraně osobních údajů zabývá právním titulem pro toto zpřístupnění, kategorií osob, jejichž osobní údaje mohou být poskytovány, a jejich rozsahu.

Určení kategorií subjektů, jejichž osobní údaje mohou být poskytovány, ani určení šíře jejich poskytování se příslušné právní předpisy v tomto případě, na rozdíl od poskytování informací orgány státní správy či územní samosprávy, nezabývají. Autor článku dospívá k závěru, že pro zachování rovnosti v právech a právní jistoty je nutno analogicky aplikovat ustanovení vztahující se právě na poskytování osobních údajů orgány veřejné správy.

Personal data protection during information providing by public organizations

Summary:

The article deals with questions of information providing by public organizations in the situation when they provide among others some personal data. In view of the data protection law the article deals with legal title of such publishing of personal data, categories of subjects whose personal data could be provided and the range of the personal data which could be processed in this way.

Specification of categories of subjects and the range of their personal data which could be published is not in included in the relevant legal rules, contrary to publishing of personal data by public or local authorities. The result is that it is necessary for equality of rights and for peace of applicants and public organizations as well to apply the rules for public or local authorities by analogy.

vytisknout  e-mailem