Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecná unijní pravidla pro vstup a pobyt na území členských států

JUDr. Jiří Vláčil, Ph.D. 

Shrnutí

Tento článek se zabývá obecnými unijními pravidly pro vstup a pobyt osob na území členských států. Nabízí pohled na historii a souvislosti vývoje volného pohybu pracovní síly směrem k volnému pohybu osob a občanství Unie, tedy právu na volný pohyb všech občanů Unie a jejich rodinných příslušníků. Popsáno je též zapojení států ESVO, rozvoj úpravy samostatného postavení občanů třetích států i vývoj přidružení Turecka. Poté článek přináší podrobný rozbor pravidel, která ve všech členských státech platí pro vstup a pobyt občanů Unie, občanů států ESVO, občanů třetích států, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Unie, a občanů Turecka. Relevantní pravidla jsou rozebírána nejen z pohledu příslušných předpisů, popsány jsou rovněž dopady judikatury Soudního dvora.

General EU rules on entry and residence on the territory of Member States – summary:

This article deals with general EU rules on entry and residence on the territory of Member States. It offers a view of the history and context of the development of free movement of labour towards free movement of persons and EU citizenship, thus the right of EU citizens and their family members to move freely within EU.
The involvement of EFTA states is described as well, together with development of legislation on the position of sole third country nationals and association of Turkey. Then the article brings detailed analysis of rules that are applicable in all Member States for entry and residence of EU citizens, EFTA citizens, third country nationals who are family members of an EU citizen and also citizens of Turkey. The analysis describes not only the provisions of applicable EU law, but also shows the impact of the case law of the Court of Justice of the

vytisknout  e-mailem