Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obchodní společnosti územních samosprávných celků

JUDr. Petr Pospíšil, LL. M. 

Shrnutí:

V článku nazvaném „Obchodní společnosti územních samosprávných celků“ se autor věnuje právním otázkám spojeným s fungováním obchodních společností navázaných na územní samosprávné celky. Z podaného výkladu vyplývá, že, zejména z hlediska procedurálních postupů souvisejících se zakládáním a dalším fungováním krajských obchodních společností, existují značné odlišnosti oproti „běžným“ soukromým obchodním společnostem. Kraj či obec jako zakladatel nebo společník (resp. akcionář) obchodní společnosti se ve vztahu ke „svým“ obchodním společnostem musí řídit nejen soukromoprávní úpravou obchodního zákoníku, ale také veřejnoprávními principy vyplývajícími zejména ze zákona o obcích či zákona o krajích a z rozpočtových pravidel územních rozpočtů. Specifické postupy je tak zapotřebí dodržovat např. v souvislosti s:

 1. procesem založení a zrušení obchodní společnosti,
 2. procesem „transformace“ příspěvkové organizace na obchodní společnost,
 3. výkonem působnosti valné hromady společnosti radou kraje (obce),
 4. projednáváním personálních změn v orgánech společnosti radou a zastupitelstvem kraje (obce),
 5. prováděním kontroly hospodaření v obchodních společnostech,
 6. účastí zástupců kraje (obce) na zasedáních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj (obec) majetkovou účast spolu s jinými subjekty.

Právě uvedeným (ale i některým dalším) problémům věnuje autor ve svém textu detailní pozornost a jsou předmětem jeho právního rozboru.

Trading companies of self-governing regions (municipalities)

Summary:

The article called „Trading companies of self-governing regions (municipalities)” deals with the specific procedural rules arising from the application of administrative and business law.

In the article author describes competencies of local and regional bodies relating to trading companies. The author explains, for example, a right of regional bodies to:

 • establish a trading company,
 • dissolve a trading company,
 • make a decision about participation in a trading company,
 • establish some bodies of trading companies, nominate their members to office and conduct their activities,
 • discharge of activities of some bodies of trading companies.

The main starting points of presented ideas are the current legal regulation of Czech administrative law defining the relation of regions and municipalities to their trading companies and also the current legal regulation of Czech business law defining the legal concept of trading company.


 

vytisknout  e-mailem