Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nezávislé správní úřady

JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Tento článek představuje koncepci nezávislých regulačních orgánů a zaměřuje se na tzv. nezávislé správní úřady, které lze považovat za podkategorii nezávislých regulačních orgánů. Nezávislé správní úřady kromě problematických aspektů, jež jsou obecně vnímány v souvislosti s nezávislými regulačními orgány napříč různými demokratickými státy (zejm. otázka demokratické legitimity, problematika politické odpovědnosti a soulad s principem dělby moci), přináší i specifické aspekty, jež vyplývají právě z českého pozitivního práva. Zejména na přelomu století a tisíciletí byly nezávislé správní úřady předmětem zájmu a zkoumání, a existují tak poměrně četné prameny. Během posledních několika let však v některých ohledech došlo v návaznosti na legislativní úpravy v pozitivním právu k posunům, které by měla reflektovat i nauka. Základní problém ústavní souladnosti koncepce nezávislých správních úřadů však zůstává nevyřešen.
 
Independent Administrative Agencies –  summary:
 
The Article introduces the idea of independent regulatory bodies, however the Author focuses on the independent administrative agencies, which can be considered a subcategory of independent regulatory bodies. The conception of independent administrative agencies in addition to problematic aspects that are in general mentioned in the context of independent regulatory bodies (especially the question of democratic legitimacy, the issue of political accountability and compliance with the principle of separation of powers), brings about other specific problems arising precisely from the Czech law. There are numerous sources on this topic from the 90’s, nevertheless, the last few years brought about legislative changes, which should be reflected by the doctrine as well. The core problem of the unconstitutionality of the conception of independent administrative agencies, however, remains unresolved.

vytisknout  e-mailem