Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Německý Spolkový účetní dvůr

Olga Pouperová 

Shrnutí:

Článek představuje nejvyšší orgán účetní a rozpočtové kontroly SRN – Spolkový účetní dvůr (Bundesrechnungshof). Zabývá se prameny právní úpravy, zařazením dvora do systému organizace státních orgánů, jeho vnitřním uspořádáním, působností a pravomocemi a také kritérii, jejichž naplňování při své kontrolní činnosti Spolkový účetní dvůr prověřuje. Zvláštní pozornost je věnována zárukám nezávislosti, především specifické garanci soudcovské nezávislosti. V závěru jsou pak shrnuty vybrané charakteristiky Spolkového účetního dvora a srovnány s úpravou rakouského Účetního dvora a českého Nejvyššího kontrolního úřadu.

German Federal Court of Auditors (Bundesrechnungshof)

Summary:

The article represents with German supreme audit institution – the “Bundesrechnungshof”. It deals with sources of legal regulation, embodiment of the “Bundesrechnungshof” into the structure of public power authorities in Germany, internal organization of the institution, its sphere of operation, scope of powers and criteria that the institution examines while auditing. Then it focuses on the guarantees of the independence of the “Bundesrechnungshof”, especially on the special guarantee of judicial independence. Finally it summarizes the main features of the “Bundesrechnungshof” and compares them with the features of the Austrian Federal Audit Office (Rechnungshof) and Czech National Audit Office.
 

vytisknout  e-mailem