Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Některé pracovněprávní aspekty spojené s výkonem funkce hejtmana kraje

JUDr. Petr POSPÍŠIL 

Shrnutí: 
Článek nazvaný Některé pracovněprávní aspekty spojené s  výkonem funkce hejtmana kraje se zabývá specifickým postavením hejtmana kraje v  pracovněprávních vztazích. Hejtman kraje disponuje řadou důležitých oprávnění souvisejících s organizací a činností rady a zastupitelstva kraje. Zákon o  krajích v ustanovení § 55 výslovně odkazuje na použití zákoníku práce na vztahy vyplývající z výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje, tedy
i hejtmana. Jak je zřejmé z podaného výkladu, zákon o krajích upravuje postavení hejtmana odlišně od postavení běžného zaměstnance v pracovněprávních vztazích.
 
Z výkladu provedeného v článku v zásadě vyplývají tři roviny vnímání postavení hejtmana v pracovněprávních (a obdobných) vztazích:
  • vztah hejtmana k původnímu (uvolňujícímu) zaměstnavateli,
  • vztah hejtmana ke kraji,
  • vztah hejtmana k vybraným osobám (uvolněným členům zastupitelstva a řediteli krajského úřadu) a plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele vůči těmto osobám.
V závěru článku jsou autorem předloženy některé návrhy na možnosti úpravy právních předpisů de lege ferenda.
  
Summary: 
The article called „Some particular questions of labour law relating to the President of the Region”, deals with the special position of President of the Region in labour relations. The President of the Region disposes of many important organizational and procedural powers related to the organization of activities and sessions of the Regional Assembly and the Regional Council. His position among the bodies of higher municipalities is really specific and privileged.
 
There are three different points of view on the labour relations of President of the region:
  • his relation to his original employer,
  • his relation to region,
  • his relation to chosen persons (released members of regional assembly and director of regional authority) – discharge of tasks of employer.
There are described some examples of problems related to special position of president of the region in the labour relations in the article. The author draws the conclusion that the legal regulation of industrial relations of president of region is not trouble free and should be a subject of change.

vytisknout  e-mailem