Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Několik poznámek k návrhům na zrušení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

JUDr. Olga Pouperová, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Článek charakterizuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání jako správní úřad a vysvětluje její specifické postavení, které se projevuje jak „navenek“ v sys­tému organizace státní správy v ČR, tak ve vnitřní organizaci RRTV samotné. V návaznosti na tuto charakteristiku pak mj. v kontextu řešení uplatňovaných v některých státech hodnotí dosud učiněné návrhy na reorganizaci státní správy rozhlasového a televizního vysílání.
 
Notes on proposals for dissolution of the Council for Radio and Television Broadcasting – summary:
 
The article describes the Council for Radio and Television Broadcasting as an administrative agency and explains its specific position, which displays itself both, outside in the organization of state administration, as well as in the internal organization of the Broadcasting Council itself. Then with respect to the given fea­tures the author analyses proposals on the reorganization of broadcasting regula­tion made in the Czech Republic so far, among others in the context of approaches applied in chosen countries.

vytisknout  e-mailem