Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejvyšší správní soud k retroaktivnímu ustanovení o nabytí účinnosti zákona

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 

Shrnutí:

Autor v článku stručně rozebírá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2008, č. j. 4 Ans 5/2007 – 60, týkající se problematiky retroaktivního ustanovení o nabytí účinnosti zákona. Upozorňuje mj. na možné slabiny postupu zvoleného Nejvyšším správním soudem, zejména pak na skutečnost, že věc nebyla předložena Ústavnímu soudu a nebylo tak dosud autoritativně rozhodnuto o ústavně konformním řešení. Autor dále doplňuje několik poznámek k problematice legisvakance v obecné rovině.

Supreme Administrative Court holding on clause requiring retroactive ap-plication of law

Summary:

In the article, the author briefly analyses decision of the Supreme Administrative Court of 28th November 2008, Ref. No 4 Ans 5/2007 – 60, concerning a clause requi¬ring retroactive application of law. He points out, among others, potential weak points of the Supreme Court’s argumentation, including the fact that the matter was not referred to the Constitutional Court and, accordingly, authoritative decision on the issue whether the court’s construction complies with the Constitution has not been issued. In addition, the author makes a few general comments on the issue of vacatio legis.
 

vytisknout  e-mailem