Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nejvyšší kontrolní komora Polské republiky

JUDr. Olga Pouperová, Ph.D., Romana Foltýnová 

Shrnutí:
 
Článek se zabývá právní úpravou Nejvyšší kontrolní komory – nejvyšší instituce účetní a rozpočtové kontroly Polské republiky. Navazuje na předchozí dva články o účetních dvorech Spolkové republiky Rakousko a Spolkové republiky Německo a má poskytnout informační základ pro podrobnější komparaci, kterou je možné využít např. při chystané přípravě novelizace českého zákona o Nejvyšším kontrol­ním úřadu. Článek je uvozen stručným historickým exkursem; dále se věnuje otázce zařazení Komory do systému státních orgánů, otázce vnitřní organizace Komory a zejména rozsahem kontrolní působnosti a pravomocí.
 
 
Supreme Audit Chamber of the Polish Republic – summary:
 
The Article deals with legal regulation of Supreme Audit Chamber – the supreme institution of accountancy and budgetary audit in the Polish Republic. It follows two articles concerning Court of Auditors in Austria and Germany and it aims at providing information for more detailed comparison which can be used for drafting of an amend­ment of the Czech Supreme Audit Office Act. At the beginning of the Article, there is a brief historical introduction; afterwards, the attention is paid to the issue of the posi­tion of the Chamber in the system of government bodies, internal organization of the Chamber and, in particular, the scope of audit competences and powers.

vytisknout  e-mailem