Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nečinnost Energetického regulačního úřadu a aktivita veřejného ochránce práv

JUDr. Olga SVOBODOVÁ, Ph.D. 

Shrnutí:
Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dal­ších institucí uvedených v zákoně č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností. Tento článek se týká konkrétního případu šetřeného veřejným ochránce práv. Ochránce z podnětu stěžovatele prošetřoval nečinnost ústředního správního úřadu – Energetického regulačního úřadu. Tato (neodůvodněná) nečinnost spočí­vala v nezahájení správního řízení v souladu s ustanovením § 17 odst. 8 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je pravomocí Energetického regulačního úřadu rozhodovat spory zákaz­níků (stěžovatel) s provozovateli distribuční soustavy. Neodůvodněná nečinnost úřadu v procesním postupu byla v šetření potvrzena. Ochránce se nadto vyslovil k nedodržení zásad dobré správy a navrhl úřadu opatření k nápravě.
    
Summary: 
The Public Defender of Rights works to defend persons in relation to the actions of authorities and other institutions listed in the Law on The Public Defender of Rights and amendments, should such actions be inconsistent with the Law, in contradiction to the principles of a democratic legal state and good administration and also in the event of inactivity. This article deals with the real case investigated on the basis of the complaint adressed to Public Defender of Rights. The complaint concerned inactivity of central administration body – The Energy Regulatory Office. The inactivity consisted in administrative proceedings: according to The Energy Act and amendments, section 17, article 8, letter a), The Energy Regulatory Office has authority to resolve disputes between customers (claimant) and suppli­ers. The investigation process discovered both inactivity of the Office and viola­tion of principles of good administration as well. That is why Public Defender of Rights proposed the corrective measures to be taken.

vytisknout  e-mailem