Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR

Územní zaměření

Celorepublikové

Termín příjmu žádostí

Do 27. 2. 2020 pro I. část.
Pro II. část  – není vyhlášena výzva

Výše alokace

100 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

Míra dotace

dotace

Typy podporovaných aktivit

I. část:

 1. zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce kategorie JPO II,
 2. mzdové výdaje a zákonné pojistné člena – zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru

II. část:

 1. Odborná příprava
  1. velitelů družstev a velitelů všech jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
  2. strojníků všech jednotek SDH obcí získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
  3. specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí,
  4. taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů,
  5. další odborná příprava, kterou organizuje HZS kraje pro členy jednotek SDH obcí
 2. Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje
 3. Vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Podmínky přijatelnosti

Dle výzvy a zásad

Web

http://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx

Kontakt

MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispfa následně datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

vytisknout  e-mailem