Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Téma

Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního programu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského zachranného sboru ČR

Územní zaměření

Celorepublikové

Termín příjmu žádostí

Do 31. 8. 2020 - II. část

Výše alokace

52 539 705 Kč

Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

Míra dotace

dotace

Typy podporovaných aktivit

1) Odborná příprava

  1. velitelů družstev a velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
  2. strojníků jednotek SDH obcí získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti,
  3. specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí,
  4. další odborná příprava, kterou organizuje HZS kraje pro členy jednotek SDH obcí,
  5. taktické cvičení organizované HZS kraje.

2) Výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.

3) Vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Podmínky přijatelnosti

Dle výzvy a zásad

Web

https://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského zachranného sboru
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf a následně datovou schránkou na příslušný HZS kraje.

  

vytisknout  e-mailem