Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém

Název dotačního titulu

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

do 17. 8. 2018

Výše alokace

100 mil. Kč pro rok 2019

Oprávnění žadatelé

Obce plnící přenesenou působnost státní správy v oblasti jednotek PO

Míra dotace

-

Typy podporovaných aktivit

  1. zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) vybrané obce,

  2. odborná příprava strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek SDH obcí k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, dále specializační kurzy pro určené členy jednotek SDH obcí, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS krajů,

  3. výdaje za uskutečněný zásah jednotky  SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje.

  4. vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Podmínky přijatelnosti

dle zásad a vyhlášení dotace

Web

http://www.hzscr.cz/jednotky-pozarni-ochrany-dotace-a-granty.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4

Poznámky

Žádost o dotaci se podává u místně příslušného HZS kraje

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem