Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - bezpečnostní výzkum

  • Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2022
  • Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021
  • Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)
  • Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)
  • Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro)

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2022

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2022

Téma Bezpečnostní výzkum

Název dotačního titulu

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 - 2022

Územní zaměření

ČR, EU

Termín příjmu žádostí

dle vypsaných veřejných soutěží

Výše alokace

2,8 mld. Kč
(průběžné čerpání během trvání programu)

Oprávnění žadatelé

výzkumné organizace, malé, střední nebo velké podniky

Míra dotace

dle rámce EU

Typy podporovaných aktivit

výzkum, experimentální vývoj a inovace

Podmínky přijatelnosti

dle Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a Rámce EU

Web

Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2022

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

Tel: +420 974 832 746
E-mail: obv@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/vyzkum

Poznámky

-

Přílohy

-

  

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021

Téma Bezpečnostní výzkum

Název dotačního titulu

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021

Územní zaměření

ČR, EU

Termín příjmu žádostí

dle vypsaných veřejných zakázek

Výše alokace

800 mil. Kč
(průběžné čerpání během trvání programu)

Oprávnění žadatelé

výzkumné organizace, malé, střední nebo velké podniky

Míra dotace

100 %

Typy podporovaných aktivit

výzkum, experimentální vývoj a inovace

Podmínky přijatelnosti

dle Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a následně dle podmínek veřejných zakázek, Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Web

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

Tel: +420 974 832 746
E-mail: obv@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/vyzkum

Poznámky

-

Přílohy

-

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)

Téma Bezpečnostní výzkum

Název dotačního titulu

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)

Územní zaměření

ČR, EU

Termín příjmu žádostí

dle vypsaných veřejných soutěží

Výše alokace

1 230 mil. Kč
(průběžné čerpání během trvání programu)

Oprávnění žadatelé

výzkumné organizace

Míra dotace

dle rámce EU

Typy podporovaných aktivit

výzkum, experimentální vývoj a inovace

Podmínky přijatelnosti

dle Zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a nařízení Komise Rámce pro státní poporu výzkumu, vývoje a inovací

Web

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025 (IMPAKT 1)

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

Tel: +420 974 832 746
E-mail: obv@mvcr.cz
Web: https://www.mvcr.cz/vyzkum

Poznámky

-

Přílohy

-

  

Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

Téma

Program účelové podpory

Název dotačního titulu

Program bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH)

Územní zaměření

ČR (EU)

Termín příjmu žádostí

2021

Výše alokace

714 mil. Kč - 500 mil. Kč veřejné prostředky, 214 mil. Kč neveřejné prostředky

Oprávnění žadatelé

Výzkumné organizace, malé, střední nebo velké podniky

Míra dotace

Stanovena podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (GBER)

Maximální intenzita podpory projektu je stanovena na 70 % uznatelných nákladů. Maximální výše podpory nehledě na limity intenzity pro jednotlivé zapojené subjekty činí 40 000 tis. Kč na celou délku projektu.

Typy podporovaných

aktivit

Experimentální vývoj

Podmínky přijatelnosti

Dle specifikací v zadávací dokumentaci

Web

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-bezpecnostniho-vyzkumu-cr-2021-2026-vyvoj-testovani-a-evaluace-novych-bezpecnostnich-technologii-sectech.aspx

Kontakt

OBVPV, PaedDr. Jan Vykoukal jan.vykoukal@mvcr.cz, Mgr. Michaela Ceklová michaela.ceklova@mvcr.cz

Poznámky

-

Přílohy

-


Vysvětlivky k jednotlivým položkám Karty dotačního titulu MV:

Téma uvádí zjednodušeně klíčové slovo/klíčová slova, která daný dotační titul charakterizují. Nyní jsou stanoveny tyto tematické oblasti: Prevence kriminality; Cizinci, Informační společnost, Dobrovolnická služba, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, Korupce, Policejní sport – jejich počet a názvy se však mohou změnit v závislosti na charakteru zaslaných podkladů. V případě, že Váš dotační titul nelze zařadit mezi pět výše uvedených oblastí, navrhněte prosím název nové tematické oblasti.

U názvu dotačního titulu se uvádí název programu či podprogramu, který je Ministerstvem vnitra vyhlašován.

Územní zaměření sleduje omezení potenciálních žadatelů z hlediska území. Ve většině případů jde o celé území ČR, v některých případech jsou ale tituly určeny např. pouze pro obce s rozšířenou působností, statutární města atd.

U termínu příjmu žádostí je uvedeno období, v němž jsou/budou přijímány žádosti.

Výše alokace uvádí množství přidělovaných finančních prostředků.

V rámci oprávněných žadatelů je uveden výčet subjektů, které mohou v rámci daného dotačního titulu o dotaci žádat.

V položce míra dotace jsou uvedeny bližší informace k financování, např. forma podpory (dotace a úvěr), orientační výše dotace, orientační výše celkových způsobilých výdajů, případně horní a spodní limity.

Typy podporovaných aktivit specifikují, na jaké aktivity je možné čerpat finanční prostředky.

Položka podmínky přijatelnosti specifikuje podmínky, za kterých je možné finanční příspěvek poskytnout.

Web uvádí odkaz na webovou stránku, na níž lze nalézt bližší informace k danému dotačnímu titulu, např. vyhlašované výzvy nebo dokumentaci k výzvě.

Kontakt uvádí adresu či tel. číslo na kompetentní osobu, případně na útvar zodpovědný za vyhlášený dotační titul.

Poznámky – prostor pro informace, které jsou z pohledu budoucího žadatele důležité před tím, než předloží žádost; případně doplňující informace.

Přílohy – prostor pro vložení doplňující dokumentace.

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro)

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro)

Téma

Program účelové podpory

Název dotačního titulu

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro)

Územní zaměření

ČR (EU)

Termín příjmu žádostí

dle vypsaných veřejných zakázek

Výše alokace

780 000 tis. Kč (průběžné čerpání během trvání programu)

Oprávnění žadatelé

výzkumné organizace, malé, střední nebo velké podniky

Míra dotace

100 %

Typy podporovaných aktivit

Experimentální vývoj

Podmínky přijatelnosti

Dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Web

https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-bezpecnostniho-vyzkumu-pro-potreby-statu-2022-2027-secpro-security-procurement.aspx

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
Tel: +420 974 832 746
E-mail: obv@mvcr.cz
Web:  https://www.mvcr.cz/vyzkum/

Poznámky

-

Přílohy

-

Vysvětlivky k jednotlivým položkám Karty dotačního titulu MV:

Téma uvádí zjednodušeně klíčové slovo/klíčová slova, která daný dotační titul charakterizují. Nyní jsou stanoveny tyto tematické oblasti: Prevence kriminality; Cizinci, Informační společnost, Dobrovolnická služba, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, Korupce, Policejní sport - jejich počet a názvy se však mohou změnit v závislosti na charakteru zaslaných podkladů. V případě, že Váš dotační titul nelze zařadit mezi pět výše uvedených oblastí, navrhněte prosím název nové tematické oblasti.

U názvu dotačního titulu se uvádí název programu či podprogramu, který je Ministerstvem vnitra vyhlašován.

Územní zaměření sleduje omezení potenciálních žadatelů z hlediska území. Ve většině případů jde o celé území ČR, v některých případech jsou ale tituly určeny např. pouze pro obce s rozšířenou působností, statutární města atd.

U termínu příjmu žádostí je uvedeno období, v němž jsou/budou přijímány žádosti.

Výše alokace uvádí množství přidělovaných finančních prostředků.

V rámci oprávněných žadatelů je uveden výčet subjektů, které mohou v rámci daného dotačního titulu o dotaci žádat.

V položce míra dotace jsou uvedeny bližší informace k financování, např. forma podpory (dotace a úvěr), orientační výše dotace, orientační výše celkových způsobilých výdajů, případně horní a spodní limity.

Typy podporovaných aktivit specifikují, na jaké aktivity je možné čerpat finanční prostředky.

Položka podmínky přijatelnosti specifikuje podmínky, za kterých je možné finanční příspěvek poskytnout.

Web uvádí odkaz na webovou stránku, na níž lze nalézt bližší informace k danému dotačnímu titulu, např. vyhlašované výzvy nebo dokumentaci k výzvě.

Kontakt uvádí adresu či tel. číslo na kompetentní osobu, případně na útvar zodpovědný za vyhlášený dotační titul.

Poznámky - prostor pro informace, které jsou z pohledu budoucího žadatele důležité před tím, než předloží žádost; případně doplňující informace.

Přílohy - prostor pro vložení doplňující dokumentace.

  

vytisknout  e-mailem