Bezpečnostní výzkum  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (SecPro- SECurity PROcurement)

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027 (dále jen „Program SecPro“) je zpracován dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je realizován zadáváním jednotlivých veřejných zakázek na služby ve výzkumu a experimentálním vývoji v souladu se  zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním Programu SecPro je zajištění výzkumných potřeb státu (resp. orgánů státní správy, bezpečnostních a záchranných sborů) v oblasti bezpečnosti, v souladu s inovačními a rozvojovými prioritami, jak je vymezují platné strategické a koncepční materiály bezpečnostní politiky, které shrnuje Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017–2023 (UV č. 509/2017, UBRS č. 24/2017) s důrazem na využívání silných stránek české vědecké a inovační komunity. Program SecPro vychází ze zkušeností s realizací programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 (Program VF) a Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021 (Program VH) a z jejich průběžných a závěrečných hodnocení.

Hlavním cílem Programu SecPro je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy, které umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti. Hlavní cíl Programu SecPro bude naplňován podporou potřeb zaměřených na některý ze tří dílčích cílů, a těmi jsou citlivý výzkum ve prospěch státu (slouží k zajištění potřeb bezpečnostního systému, které lze vzhledem k jejich náplni, cílům a dalším charakteristikám považovat za bezpečnostně citlivé), analytická podpora (slouží k podpoře výzkumných aktivit za účelem získávání nových či zdokonalených postupů, nástrojů a dovedností ve prospěch bezpečnostního systému) a nejmodernější technologie pro rozvoj schopností bezpečnostního systému (slouží k podpoře projektů s ambicí integrovat moderní technologie do existujících systému a platforem konečných uživatelů, tzn. bezpečnostních sborů).

Doba trvání Programu SecPro je stanovena od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027 a celkové výdaje činí 780 000 tis. Kč, což představuje celkovou výši veřejné podpory. Pro účely evidence v informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byl Programu SecPro přidělen identifikační kód „VC“.

vytisknout  e-mailem