Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Možnost subsidiární aplikace správního řádu na „správní řízení“ dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody

(úvaha zejména s ohledem na kázeňské řízení a na mimořádné opravné prostředky) JUDr. Faisal Husseini 

Shrnutí:

Článek se zabývá problematikou subsidiární aplikovatelnosti správního řádu na postupy Vězeňské služby ČR dle zákona o výkonu trestu odnětí svobody. V daném ohledu se zaměřuje zejména na oblast kázeňského řízení a povahu tohoto řízení ve vztahu k pojmu správního řízení dle správního řádu. V souvislosti s tím je pak rozebírána především možnost nápravy nesprávných pravomocných rozhodnutí o uložení kázeňského trestu osobě ve výkonu trestu odnětí svobody, jaké orgány mohou dát k této nápravě podnět a zda je možné na danou otázku uplatnit mimořádné opravné prostředky či jiné instituty dle správního řádu. V článku jsou rozebrány mj. aplikační potíže spojené se zvažovanou problematikou, možnosti řešení a stručně také srovnání s rakouskou právní úpravou a některé úvahy de lege ferenda.

Les possibilités d´application subsidiaire du Code de procédure administrative aux „procédures administratives“ selon la loi sur l´exécution des peines privatives de liberté (une réfléxion au regard de la procédure disciplinaire et des voies de recours extraordinaires)

Resumé:

L´article porte sur la problématique d´application subsidiaire du Code de procédure administrative aux procédés de l´Administration pénitentiaire tchèque selon la loi sur l´exécution des peines privatives de liberté. Il se concentre notamment sur la procédure disciplinaire et la nature de cette procédure au regard de la notion de procédure administrative selon le Code de la procédure administrative. Dans ce contexte, l´article analyse surtout les possibilités de réformation des décisions injustes ayant la force de chose jugée infligeant une sanction disciplinaire à la personne emprisonnée et il se pose les questions quels organes peuvent initier cette réformation et s´il est possible d´utiliser des voies de recours extraordinaires ou autres instituts prévus par le Code de procédure administrative. L´article traite par ailleurs les soucis d´application liés avec la problématique envisagée et leurs solutions éventuelles et il comporte aussi une courte comparaison avec la législation autrichienne correspondante, ainsi que plusieurs réfléxions de lege ferenda.

 

vytisknout  e-mailem