Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Minulost, přítomnost a perspektivy české právní úpravy mírového využívání jaderné energie

JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D., LL.M. 

Shrnutí:
 
Článek se zabývá různými problémy, které vyplývají ze současného rámce upravujícího v České republice mírové využívání jaderné energie. S ohledem na záměr vydat zbrusu nový „Atomový zákon“ rozlišuje článek některé důležité aspekty, které by mohly být začleněny do budoucí legislativy. Zvláště je věnována pozornost určení řídícího orgánu, požadavkům na povolovací řízení jaderných zařízení, nakládání s jaderným odpadem a odpovědnosti za škodu. Článek analyzuje
tyto vyjmenované oblasti s ohledem na požadavky vyplývající z mezinárodních smluv (Úmluva o jaderné bezpečnosti, Společná úmluva o bezpečnosti nakládání
s vyhořelým jaderným palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady, Vídeňská úmluva o odpovědnosti za jaderné škody) a z práva Evropské unie. Článek rovněž obsahuje řadu návrhů, jak se v budoucnu vypořádat s některými aktuálními problémy.
 
Discussing a Future Legal Framework for Peaceful Use of Nuclear Energy in
the Czech Republic – summary:
 
The Article deals with different problems arising from the current framework
governing the peaceful use of nuclear energy in the Czech Republic. Taking the plans for issuing a brand-new „Nuclear Energy Act“ into consideration, it identifies some important aspects, which should be addressed in the forthcoming legislation. In particular, attention is paid to the independence of the regulátory body, requirements of the permitting proceedings in relation to nuclear installations, nuclear waste management and liability for damages. The Article analyses these areas with regard to the requirements of the international conventions (Convention on Nuclear Safety, Joint Convention on Nuclear Waste Management, Vienna Convention on Liability for Nuclear Damages) and of the law of European Union. It also contains a number of proposals, how to deal with some very actual issues in the future.

vytisknout  e-mailem