Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Visegrádská čtyřka

 

Visegrádská čtyřka (V4) je regionální uskupení čtyř středoevropských států: České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Vznikla v roce 1991 podepsáním deklarace členských států V4 o úzké spolupráci na jejich cestě k evropské integraci. Po přijetí členských států V4 do Evropské unie se skupina zaměřila na prosazování spolupráce a stability v širším regionu Střední Evropy. V rámci Regionálního partnerství spolupracuje V4 s Rakouskem a Slovinskem a v rámci tzv. programu V4+ spolupracuje s dalšími státy střední a východní Evropy.

Aktivity V4 týkající se státní správy jsou realizovány prostřednictvím expertních skupin, které se scházejí zpravidla jednou ročně. Pro pracovní setkání expertních skupin byla problematika rozdělena na tyto oblasti:

  • modernizace státní správy
  • informační systémy ve státní správě
  • vzdělávací systémy ve státní správě.
     

V r. 2016 po několika letech útlumu bylo během českého předsednictví navázáno na dřívější intenzivní spolupráci zemí Visegrádské čtyřky v oblasti veřejné správy, jež v minulosti probíhala jak na expertní úrovni, tak i na úrovni ředitelů odborů, náměstků/státních tajemníků a pořádala se i tematická setkání ministrů. Od té doby každá předsednická země organizuje specializovanou konferenci se zaměřením na veřejnou správu nazvaná "V 4 Good Governance Forum". Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy je hlavním organizátorem zapojení ČR do těchto konferencí, resp. ji během českého předsednictví organizuje.
 

Aktuálně z aktivit V4:

Slovensko v rámci svého předsednictví V 4 (1. 7. 2018 - 30. 6. 2019) nenavázalo na tradici předchozích tří předsednictví a multilaterální konferenci k "Dobrému vládnutí" nezorganizovalo. Namísto toho uspořádalo pouze bilaterální jednání k problematice veřejné správy mezi ČR a SR (10. - 11. 10. 2018), jehož se za MV zúčastnila početná delegace v čele s ředitelem odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. Jednání byla tematicky velmi různorodá, slovenská strana se zaměřila na problematiku optimalizace procesů ve veřejné správě, slovenský zákon proti byrokracii (princip „1 x a dost“) nebo projekt Klientských center, čeští experti představili mj. projekt Portál občana, úpravu systému financování přeneseného výkonu státní správy v ČR nebo analýzu dostupnosti veřejné správy v ČR.

V4_konference_-_DSC_8917_20180419.jpg V4_konference_-_DSC_9187_20180419.jpg

Maďarsko v rámci svého pátého předsednictví V4 zorganizovalo setkání V4 ve dnech 19. - 20. 4. 2018. Na tomto setkání byli přítomni zástupci Visegrádské skupiny a také zástupci Rumunska. Konference se tematicky se zaměřila na tři okruhy, a to na dobrou praxi v rozvoji elektronické administrativy, dobrou praxi při odstraňování byrokracie a efektivní veřejnou správu s jediným správním místem. Tematické sekce přinesly široké spektrum poznatků o projektech a principech, na kterých funguje veřejná správa v ostatních zemích (např. mobilní úřad v Maďarsku, snižování regulatorní zátěže v Polsku nebo sdílení informací v Rumunsku). Ty bude možné využít například při naplňování současné Strategického rámce rozvoje veřejné správy (SRRVS) nebo jako inspiraci při tvorbě Koncepce rozvoje veřejné správy do roku 2030.

V prosinci 2016 se ve Varšavě konala konference v rámci spolupráce zemí Visegrádské skupiny s podtitulem "Good Governance Forum" za účasti zástupců Visegrádské skupiny a také zástupců Rumunska a Bulharska. Konference byla organizována polským předsednictvím V 4 a tematicky se zaměřila na tři okruhy, a to na spolupráci ústřední státní správy s místní samosprávou, reformu správních procedur a uživatelsky přátelské služby. Předsedající Polsko vystoupilo mimo jiné s příspěvky zaměřenými na způsoby komunikace mezi ústřední státní správou a samosprávou a dále vystoupilo několik expertů na téma boje proti padělání dokladů. Delegáti ze Slovenska se zaměřili ve svých příspěvcích na poradenskou činnost z úrovně státní správy směrem k místním samosprávám. Dále představili projekt Roadmap, na základě kterého bylo zjištěno, kde vytvořit klientská centra státní správy v rámci dalšího projektu, kterým byl One stop shop. Maďarsko prezentovalo své zkušenosti se slučováním úřadů a reformu administrativních procesů, která byla realizována pro snížení byrokratické zátěže ve státní správě. Rumunsko taktéž prezentovalo své úspěchy ve snižování byrokratické zátěže prostřednictvím zjednodušení legislativy i projektů, které přispěly ke zvýšení uživatelské spokojenosti s poskytovanými službami ve veřejné správě (one-stop-shop). Zástupci Bulharska hovořili jednak o předcházení kriminalitě a zapojení obcí do řešení této problematiky, jednak o systému stanovení počtu a struktury správních úřadů, včetně nastavení počtu úředníků. Česká delegace představila činnost Svazu měst a obcí, informace o procesním modelování agend a soutěži Přívětivý úřad.

V r. 2015 po několika letech útlumu bylo během českého předsednictví navázáno na dřívější intenzivní spolupráci zemí Visegrádské čtyřky v oblasti veřejné správy, jež v minulosti probíhala jak na expertní úrovni, tak i na úrovni ředitelů odborů, náměstků/státních tajemníků a pořádala se i tematická setkání ministrů. Ministerstvo vnitra ČR při této příležitosti uspořádalo konferenci k tématu Aktuální problémy veřejné správy napříč zeměmi V4, která proběhla ve dnech 10. a 11. prosince 2015 v Praze. Delegace jednotlivých zemí byly vesměs vedeny na úrovni náměstků, resp. státních tajemníků. Program konference byl tematicky rozčleněn do tří odborných sekcí: 1. Strategie ve veřejné správě; 2. Elektronizace veřejné správy; 3. Kvalita ve veřejné správě. Každá ze zastoupených zemí si připravila prezentaci na dané téma, výměna názorů a zkušeností následně probíhala v diskusním fóru i při neformálních částech programu.

Více informací na internetových stránkách V4 (v češtině).

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 28. srpna 2019

  

vytisknout  e-mailem