Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Městská policie Brno se zapojila do programu ÚSVIT

Přibližně každý šestý příslušník městské police absolvoval v průběhu listopadu 2011 interaktivní profesní přípravu v rámci projektu „ÚSVIT v Brně“ zaměřenou na zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách. 

V úvodu série třídenních školení uvedl náměstek ředitele MP Brno, že prevence kriminality se stává nezbytností nejen ve vyloučených lokalitách a role strážníků v tomto směru velmi důležitá, neboť se denně dostávají do přímého kontaktu se společensky nežádoucími jevy.  
Zástupce odboru prevence a kriminality ministerstva vnitra JUDr. Tomáš Koníček seznámil posluchače s naléhavostí s cíli prevence kriminality v současnosti a především pro následující období. Zvláštní pozornost věnoval oblasti situační prevence a úloze městské policie ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám a etnickým skupinám.
 
V rámci interaktivní přípravy spojené s výměnou zkušeností byla mj. hodnocena i oblast bezpečnostní situace a uváděny praktické podněty pro provádění konkrétních preventivních úkonů.
 
Třídenní příprava napomohla kladně ovlivnit postoj účastníků k roli preventistů a obohatila jejich přístup k naplňování profesních cílů. Samotný průběh a neformální atmosféra přispěla i k upevnění vzájemných vztahů a posílení zodpovědnosti účastníků za bezpečnost a veřejný pořádek. Předpokládá se, že se na tuto aktivitu naváže i v příštím roce a získané poznatky, včetně samotné formy vedení přípravy – facilitace, se využijí i v dalších přípravách Městské policie Brno.
 
Informuje: Mgr. Nora Lastovecká, oddělení dalšího vzdělávání, Středisko profesní přípravy MP Brno

vytisknout  e-mailem