Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Medaili Za zásluhy o české archivnictví získalo dalších 23 osobností

Medaili Za zásluhy o české archivnictví získalo včera, 19. 10. 2022, dalších 23 osobností. Slavnostní ceremoniál se v předcházejících letech kvůli covidu nekonal, proto tyto medaile obdrželi v Národním archivu na Chodovci i laureáti z let 2020 a 2021. 

V budově Národního archivu v Praze 4 na Chodovci přebíral čestnou medaili i Karel Bolomský. Právě on stál díky svému zájmu o moderní archivní budovy u samého počátku plánování této monumentální stavby. Letos (20. 10. 2022) slavíme 30 let od položení základního kamene. Více zde.

Mezi oceněnými najdeme archiváře, restaurátory, pracovníky předarchivní péče, vysokoškolské pedagogy a manažery ze státních, podnikových i soukromých archivů. Zasloužili se o to, aby archivy nebyly jen uzavřenými historickými depozitáři, ale moderními správními úřady a vědeckými institucemi, kde jsou kromě analogových archiválií i archiválie digitální.

Medaile Za zásluhy o české archivnictví se udělují občanům ČR i cizím státním příslušníkům za vědeckou, odbornou, publikační i manažerskou činnost zvyšující úroveň českého archivnictví a za podstatné přispění k mezinárodní spolupráci v archivnictví a k budování pozitivního obrazu českého archivnictví v zahraničí.

Od roku 2006 bylo uděleno 309 čestných medailí. Seznam oceněných celkově i za jednotlivé roky naleznete zde.

Medailisté za rok 2020
Libuše Dobešová, emeritní vedoucí konzervačně-fotografického oddělení Moravského zemského archivu
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc., vedoucí katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze
HR Dr. Michael Hochedlinger, odborný archivář Rakouského státního archivu ve Vídni
Prof. Dr. Michael Hollmann, prezident Spolkového archivu
MUDr. Ivan Hudec, bývalý ministr kultury Slovenské republiky, spisovatel, genealog a historik
Mgr. Rudolf Kaďorek, odborný archivář Národního archivu v Praze
Mgr. Oldřich Klepek, emeritní vedoucí podnikového archivu Ostravsko-karvinských dolů
PhDr. Eliška Králová, odborná archivářka Státního oblastního archivu v Litoměřicích
PhDr. Lenka Linhartová, vedoucí oddělení řízení, metodiky a kontroly archivů a spisové služby odboru archivní správy a spisové služby MV
PhDr. Alena Matějová, emeritní ředitelka Státního okresního archivu Frýdek-Místek
PhDr. Alena Mikovcová, emeritní vedoucí akreditovaného archivu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Mgr. Oldřich Pakosta, emeritní vedoucí Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli
Mgr. Martin Seidler, vedoucí oddělení pro metodiku, výběr archiválií a kontrolní činnost Zemského archivu v Opavě
PhDr. František Štverák, odborný archivář 4. oddělení Národního archivu v Praze
PhDr. Jana Vaněčková, odborná archivářka státního okresního archivu Kutná Hora
Jiřina Vasiová, konzervátorka Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

Medailisté za rok 2021
Karel Bolomský, prom. hist., emeritní odborný archivář Národního archivu v Praze
Mgr. Vlastimila Hamáčková, emeritní vedoucí Archivu Židovského muzea v Praze
Roman Straka, dlouholetý pracovník oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu v Praze
PhDr. Vladimír Vlasák, emeritní ředitel Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích

Medailisté za rok 2022
PhDr. Karel Dudáček, odborný archivář Státního oblastního archivu v Třeboni
PhDr. Lenka Kločková, odborná archivářka oddělní fondů nestátní povahy a archivních sbírek Národního archivu v Praze
Mgr. Karel Matuška, vedoucí oddělení metodiky a předarchivní péče Státního oblastního archivu v Třeboni
PhDr. Jiřina Prokopová, odborná referentka na pozici vrchní ministerský rada v odboru archivní správy a spisové služby MV


Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations
 

vytisknout  e-mailem