Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapy budoucnosti

 1. Informace o projektu
 2. Aktuality
 3. Kontakty
 4. Související odkazy

Mapy budoucnosti - moderní nástroj ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy v oblasti prevence kriminality založený na analýze a predikci kriminality

 

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00041

 

Částka: 4 004 584,00 Kč

 

Doba realizace projektu: 1. červen 2014 až 31. srpen 2015

 

 

Popis projektu 

 

Účelem projektu Mapy budoucnosti je na základě (zejména) zahraničních znalostí a zkušeností popsat základní předpoklady pro uplatnění moderních přístupů a nástrojů ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy a strategického řízení a plánování v oblasti prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku v České republice, založených na mapování, analýze a predikci kriminality.

 

 

V rámci projektu budou probíhat následující aktivity:  

 1. Vytvoření mezinárodní srovnávací studie týkající se mapování, analýz a zejména predikce kriminality. Její součástí bude využití těchto přístupů pro zefektivnění výkonu veřejné správy (na úrovni státní správy i samosprávy) v oblasti prevence kriminality a zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku na místní úrovni. Studie popíše přístupy a nástroje v zemích, ve kterých již mají s mapováním, analýzou a predikcí kriminality zkušenosti, a zaměří se na to, jaké jsou legislativní, organizační, technické, odborné a jiné podmínky pro jejich zavedení a využívání, a také na to, s jakými náklady jsou tyto přístupy a nástroje spojeny a jaké mají přínosy. Popíše rovněž, zda jsou v zahraničí vytvářené mapy kriminality zveřejňovány a jaké zkušenosti (pozitivní i negativní) jsou s tím spojeny. Studie v závěru přinese doporučení, jak na základě zjištěných zkušeností a znalostí co nejefektivněji implementovat uvedené přístupy a nástroje v prostředí České republiky.
 2. Uspořádání odborných workshopů s mezinárodní účastí, na kterých zkušení odborníci zabývající se problematikou mapování, analýz a predikce kriminality popíší přístupy a nástroje, které využívají, a své zkušenosti s nimi. Pro účastníky workshopů (příslušníky a zaměstnance Policie ČR a obecních policií, zaměstnance a politiky obcí a zaměstnance MV) odborníci připraví praktické ukázky, modelové příklady a cvičné úlohy k seznámení se základy uplatňování těchto přístupů a nástrojů a budou s nimi diskutovat nad možnostmi jejich nasazení v rámci České republiky. Poznatky z workshopů budou promítnuty do závěrů studie a z workshopů budou zpracovány rovněž elektronické sborníky příspěvků.

Tak budou na základě zejména zahraničních znalostí a zkušeností shrnuty základní předpoklady, i s ověřením u cílových skupin, pro uplatňování přístupů a nástrojů vedoucích ke snížení kriminality, zvýšení pocitu bezpečí občanů a pro efektivnější, cílenější a levnější výkon veřejné správy v této oblasti. Všechny výstupy projektu budou zveřejněny.

 

 

Cíle projektu

 

Hlavními cíli projektu je:

 • získání podrobných informací a zkušeností o (zejména v zahraničí) realizovaných postupech a nástrojích ke zvýšení efektivity a kvality výkonu veřejné správy a strategického řízení a plánování v oblasti prevence kriminality a zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku prostřednictvím mapování, analýz a predikce kriminality (se zvláštním zaměřením na predikci kriminality), o předpokladech pro jejich využívání, jejich nákladech a přínosech
 • seznámení cílových skupin projektu s těmito poznatky a zkušenostmi, získání zpětné reakce cílových skupin, jak uvedené postupy a nástroje co nejefektivněji implementovat v prostředí České republiky
 • zahájení procesů, které v konečném důsledku povedou ke snížení kriminality (zkušenosti v zahraničí hovoří o poklesu obecné kriminality kolem 30 %) a tím i zvýšení pocitu bezpečí občanů.

 

Cílové skupiny

 1. Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci (především příslušníci a zaměstnanci Policie České republiky a zaměstnanci Ministerstva vnitra).
 2. Územní samosprávné celky a úřady územních samosprávných celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci (zejména obce, především pak ty, které zřídily obecní policii, a jejich zaměstnanci, včetně strážníků obecních policií).
 3. Politici územních samosprávných celků včetně volených zástupců územních samosprávných celků (zejména politici a volení zástupci obcí).

 

Účastníci/ce projektu  

 • pracovníci/ce a subjekty veřejné správy

 

Region

 

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Vysočina

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

 

 

Průběh

 

Po realizaci výběrového řízení a podpisu smlouvy s vítězným uchazečem budou probíhat následující aktivity:

 1. Vytvoření mezinárodní srovnávací studie - bude probíhat po celou dobu realizace projektu (tj. až do 31. srpna 2015).
 2. Realizace 2 tematicky zaměřených odborných workshopů (1. workshop - předpoklad listopad 2014, vstupní, seznámení se s přístupy a nástroji pro mapování, analýzy a predikci kriminality, představení zahraničních zkušeností; 2. workshop - předpoklad červen 2015, diskusní, diskuse nad vybranými tématy v oblasti mapování, analýz a predikce kriminality, možnosti uplatnění v České republice, příprava doporučení).
 3. Povinná publicita projektu - bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

 

Výsledky

 

Výsledkem projektu budou:

 1. Podpořené osoby - zástupci cílových skupin (účastníci workshopů).
 2. Úspěšní absolventi kurzů (workshopů).
 3. Nově vytvořené produkty:
  a) mezinárodní srovnávací studie v oblasti mapování, analýz a predikce kriminality,
  b) sborníky z obou odborných workshopů.

 

Partneři

 

Projekt nemá partnery.

 

 

Realizátor projektu

 

Název: Ministerstvo vnitra

IČ: 00007064

Ulice: Nad Štolou 3

Město: Praha 7

PSČ: 17000

 

 

Související zadávací řízení

 

Mezinárodní srovnávací studie, odborné workshopy, publicita projektu

 

http://www.esfcr.cz/zakazky/mezinarodni-srovnavaci-studie-odborne-workshopy-publicita

 

vytisknout  e-mailem