Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Lze pomocí teleologického výkladu zabránit promlčení přestupku?

Mgr. Tomáš Jírů 

Shrnutí:
 
Autor se v článku věnuje otázce promlčení přestupků, jejichž podstatou je porušení povinnosti vázané na lhůtu či termín. Uvádí několik příkladů takových přestupků z veterinárního zákona a z plemenářského zákona. Polemizuje s názorem, že je třeba považovat tyto přestupky za trvající delikty, k čemuž vede teleologický výklad účelu porušených povinností. Autor uvádí příklady z judikatury, které delikty jsou považovány za trvající a které nikoliv. U vyjmenovaných přestupků rozebírá otázku dokonání protiprávního jednání. Dochází k závěru, že povinnost vázaná na termín splnění vylučuje, aby její porušení mohlo být trvajícím deliktem.
 
Is it possible to prevent the limitation of time for hear an offence using the
teleological interpretation ? – summary:
 
The Article deals with the limitation period for hear an offence, which core is a breach of obligations tied to a time limit or period. The Author presents several examples of such violations of the Veterinary Act and Breeding Act. He argues with the opinion that it si necessary to consider these violations as continuing offences, which follows from the teleological interpretation of the objective of violated duties. The Author presents examples of judicial decisions on what offences are considered as continuing and what are not. The Author analyses the issue of completion of the lawless behaviour with chosen offences. He concludes that a legal obligation tied to a time limit or period eo ipso excludes its violation would be considered
as a continuing offence.

vytisknout  e-mailem