Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kvalitní veřejná správa

Podpora zavádění a rozvoje metod kvality / nástrojů řízení kvality ve veřejné správě. Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě. Soutěž Přívětivý úřad. 

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě Logo kvalita

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s kvalitou začali nebo se jí již systematicky věnují. Jednou z metod je i udělování Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy zpracovalo Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, který mj. zahrnuje i specifický cíl 1.3 Rozšíření řízení kvality a zlepšení strategického řízení ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 14. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Kontaktní osoba pro poskytování informací: Ing. Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, tel. 731 437 351, e-mail: lenka.svejdarova@mvcr.cz.

Základní principy soutěže o Cenu MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě:

 • je vhodné ocenit každé významné úsilí o zlepšování kvality s akceptací různých přístupů k řízení kvality ve veřejné správě
 • je vhodné mít vyšší ocenění pro organizace VS, které prokazatelně dosáhly dobré kvality a řízení kvality se věnují dlouhodobě
 • je vhodné mít i zvláštní ocenění pro dobré nápady, které nemusí splňovat kritéria pro některou z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě, ale jejich nápad může být přenositelný a využitelný v řadě dalších organizací
 • je vhodné mít vytvořen transparentní proces hodnocení, kdy udělení odpovídající Ceny MV bude nezpochybnitelné
   

Stanovení typů a úrovní cen:

 • Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě
  • Cena MV za zavedení přístupu k řízení kvality ve veřejné správě je udělena organizaci, která nově zavedla vybraný přístup k řízení kvality a zahájila cestu k řízení kvality zaměřenou na klienta úřadu, a/nebo občana.
  • Cena MV za dlouhodobé uplatňování přístupu k řízení kvality ve veřejné správě je udělena organizaci, která dlouhodobě uplatňuje vybraný přístup k řízení kvality a současně realizovala významnou aktivitu/ projekt přispívající k rozvoji řízení kvality veřejné správy.
  • Organizace veřejné správy mají dále možnost ucházet se o Národní cenu kvality ČR, kterou vyhlašuje Rada kvality České republiky při Ministerstvu průmyslu a obchodu.
    
 • Cena MV za inovaci ve veřejné správě
  • Cena MV za inovaci cílenou na občana je udělena za inovativní řešení, které je svým dopadem/ přínosem zaměřeno zejména na občana.
  • Cena MV za inovaci cílenou na zaměstnance organizace je udělena za inovativní řešení, které je svým dopadem/ přínosem zaměřeno zejména na zaměstnance organizace.
  • Cena MV za digitální inovaci je udělena za inovativní řešení, které má digitální charakter.

Soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě se řídí platným statutem soutěže pro aktuální rok vyhlášení soutěže.


Pro přihlášení do soutěže vyplní uchazeč příslušný formulář (vždy zvlášť za řízení kvality či inovaci). Uchazeč volí stupeň ceny, o jaký bude soutěžit dle svých zkušeností, pokročilosti v používání metod kvality a stanovených kritérií. Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do určeného data pro aktuální soutěžní ročník zaslat prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra ČR (ID datové schránky: 6bnaawp).

harmonogram-obrazek.PNG
(pdf, 665 kB)

  

Historie cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

Publikace příkladů dobré praxe

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 27. června 2022

  

vytisknout  e-mailem