Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koronavirus COVID 19 - Doporučení pro novináře

Novináři a pomoc společnosti

 1. Uvědomte si, že jako zástupci médií jste v krizových situacích nepostradatelní, máte velkou příležitost podpořit, stabilizovat emoce ve společnosti, máte vliv na konkrétní chování lidí.
 2. Sami se psychicky zpevněte a zklidněte. Uvědomte a pojmenujte si vlastní emoce, abyste je měli pod kontrolou. Snažte se vystupovat racionálně, strukturovaně, klidně a eticky.
 3. Nepřispívejte k šíření strachu, paniky a katastrofických prognóz. Pamatujte, že vaše reportáže budou mít dopad na čtenáře a diváky. Mějte na mysli, že obsah sdělení i tón, jakým zprávu sdělujete, může ovlivnit, jak společnost bude na situaci reagovat.
 4. Povzbuzujte. Prezentujte způsoby, jakými lidé pomáhají a jakými mohou pomáhat. Dejte prostor povzbudivým reakcím a názorům lidí.
 5. Pomoc druhým pomáhá. Zprostředkujte druhým tuto hodnotu, hledejte ji, předávejte, informujte, pište a zobrazujte.
 6. Podporujte naději, hodnotuspolečenské soudržnosti, solidarity a komunitní opory.
 7. Podporujte pomoc zvláště zranitelným osobám (staří lidé, lidé se smyslovým, tělesným či mentálním postižením, nemocní, lidé bez domova, zástupci menšin, cizinci aj.).
 8. Podporujte pocit zvládání a odolnosti pomocí vhodných příkladů a doporučení. Zaměřujte se na pozitivní příklady. Podpořte vnímání optikou „společně to zvládneme“.
 9. Vycházejte z klíčových a ověřených zdrojů v oblasti zdraví, hygieny a dalších. Informujte opakovaně o hlavních doporučeních. Pozor na fámy, smyšlenky a polopravdy, pokud jsou publikovány v médiích, dostávají pro veřejnost „punc pravdy“.
 10. Popisujte, co se daří, popisujte aktivity složek záchranného systému či postupy krizového řízení.
   

Odpovědnost k druhým

 1. Nesete odpovědnost za ty, se kterými mluvíte, i za ty, se kterými spolupracujete, i za ty, kteří pracují pro vás. Zasaženým lidem můžete poskytnout první psychickou pomoc (viz odkaz na aplikaci níže), můžete přispět k jejich stabilizaci.
 2. Zřetelně se představte a respektujte, pokud s Vámi druhý nebude chtít mluvit.
 3. K lidem zasaženým stresem a neštěstím přistupujte korektně, s pokorou a úctou. Respektujte jejich soukromí, potřeby a pocity. Jednejte férově.
 4. Uvědomte si, že respondent může být v psychickém šoku. Vyjadřujte pochopení, představte si sebe na jeho místě, jednejte citlivě, taktně a důstojně. Mluvte klidně, pomalu a srozumitelně. Naslouchejte trpělivě. Druhý může mluvit překotně, může se špatně vyjadřovat, být dezorientovaný, úzkostný a neklidný nebo naopak bez emocí. Z prvních reakcí nelze usuzovat, jak hluboce je člověk zasažen.
 5. Netlačte na zasažené lidi kvůli informacím. Svým slovem nebo obrazem můžete způsobit druhotnou traumatizaci.
 6. Pokud zdravotníci a lékaři ošetřují či doprovází, nechte je v klidu pracovat. Podobné je to s příslušníky policie, hasičského záchranného sboru a pracovníky klíčových profesí.
 7. Oceňujte mimořádné pracovní i osobní nasazení profesí exponovaných při řešení krizové situace, vyjádřete jim uznání (sestry, lékaři, policisté, hasiči, pečovatelské služby, sociální pracovníci, manažeři, laboranti, úklidové služby, pracovníci v dopravě či v kritické infrastruktuře a další.)
 8. Vedete-li druhé, máte odpovědnost za své novináře, zajišťujte jim bezpečné pracovní prostředí, vhodné vybavení, čas pro odpočinek. Ptejte se na jejich potřeby, podporujte je. Nevystavujte je riziku. Vyjádřete jim uznání. Ani novinář není imunní vůči stresu, lidskému neštěstí a emocím, které reportuje. Zátěž se může projevit únavou, podrážděností, výkyvy v chování, problémy ve vztazích či problémy s alkoholem.
   

Odpovědnost k sobě

 1. Dbejte na vlastní bezpečí.
 2. Buďte si vědomi svých možností a schopností.
 3. Pomáhá mluvit s kolegy, kteří mají podobnou pracovní zkušenost.
 4. Hledejte pozitivní stránky života, zajímejte se i o jiné věci.
 5. Snažte se odreagovat a dobít baterie. Vyvažujte pracovní nasazení odpočinkem. Věnujte se koníčkům, sportu, rodině a přátelům, relaxujte.
 6. Lidské neštěstí, se kterým se při práci setkáváte, může mít dopady na naši psychiku a mezilidské vztahy. Přiznejte si, že každý můžeme mít své limity. Je možné konzultovat s lékařem, psychologem, duchovním. Zkušenosti lze probrat anonymně na lince důvěry.

Doporučené zdroje

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
Psychologické pracoviště OBP MV ČR
Stálý výbor pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA

Verze k 15. 3. 2020

vytisknout  e-mailem