Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Konference Moderní veřejná správa 2021

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 se v prostorách kongresového hotelu NH Collection Olomouc Congress v Olomouci konal pátý ročník konference Moderní veřejná správa, kterou pořádá sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy pod záštitou náměstka ministra vnitra Mgr. Petra Vokáče. Konference se letos zúčastnilo přibližně 300 osob a 60 řečníků. 

 

Konferenci zahájili úvodním slovem Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce, Ing. Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje a Mgr. Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy. Náměstek ministra vnitra Mgr. Petr Vokáč následně pokračoval s představením novinek ve veřejné správě, na jeho prezentaci navázal prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu a JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, kteří představili novinky ve státní službě a digitalizaci veřejné správy. Následující řečník Ing. Petr Vícha – senátor, starosta města Bohumína a zástupce Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR – hovořil o oblastech veřejné správy, které se aktuálně řeší v daném výboru. Dopolední blok uzavřel prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor Univerzity Karlovy v Praze, egyptolog a archeolog, který se zaměřil na roli státní správy při rozvoji civilizací a odvrácení jejich kolapsu a roli české veřejné správy v měnícím se světě.

Prezentace z konference ke stažení ZDE.

Odpoledne se program rozdělil do tří sálů. V prvním sále byly představeny novinky a projekty veřejné správy. Na programu tak byla témata jako nový stavební zákon, který představila Ing. Ivana Jakoubková, ředitelka odboru územně a stavebně správního na Ministerstvu pro místní rozvoj, hospodaření obcí a krajů v letech 2021 a výhled na rok 2022 či Sbírka právních předpisů ÚSC. Mezi připravovanými projekty veřejné správy byl představen projekt eMatrika či digitální technické mapy, o kterých pohovořil Ing. Karel Štencel, místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Nechyběly ani příspěvky o digitalizačních projektech, a to v rámci prezentací Digitální projekty v Národním plánu obnovy nebo Novinky v eGovernmentu z pohledu Ministerstva vnitra.

Ve druhém sále byla pozornost věnována vizi Úřadu 21. století. Z mnoha zajímavých příspěvků lze zmínit například téma automatizace a robotizace v prostředí krajského úřadu, o kterém pohovořil Ing. Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, nebo téma sociálně odpovědného veřejného zadávání a cirkulární ekonomiky, jež prezentovala Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph.D., zástupkyně ředitele odboru a odborný gestor projektu Strategické zadávání veřejných zakázek na MPSV. Účastníky také zaujalo téma ideathonů, zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve veřejné správě či kybernetická bezpečnost. V druhém tematickém bloku se řečníci věnovali moderní komunikaci, a to například jednotnému vizuálnímu stylu města Luhačovice, participaci a zlepšování image obce nebo snadnému čtení (easy-to-read).

Sál tři byl věnovaný projektům z Norských fondů, o kterých hovořili zástupci Ministerstva vnitra i Ministerstva financí. Za Ministerstvo vnitra zde byly představeny projekty Zlepšení podmínek pro decentralizaci a dostupnost veřejné správy v území, Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR či program Vnitřní věci. Dále navázal tematický blok věnovaný využití dat mobilních operátorů ve veřejné správě. Své zkušenosti s touto problematikou si vyměnili zástupci Ministerstva vnitra, Magistrátu města Brna, Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Komenského v Bratislavě.

První den konference uzavřel slavnostní večer, který se konal v prostorách Pevnosti poznání v Olomouci. Hlavním bodem večera bylo předání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě, které si odnesla města Kyjov a Opava, a ocenění Úřad na cestě k rovnosti (ročníky 2020 a 2021).

Druhý den konference byl v sále jedna věnovaný bloku k aktuálním otázkám rozvoje veřejné správy, který zahájil Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. V rámci tohoto bloku zazněla témata jako je plnění koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, Příspěvek na výkon státní správy pro rok 2022 či Atlas veřejné správy.V sálu dva se účastníci mohli dozvědět veškeré informace o operačních programech pro nové období 2021-2027 (Integrovaný regionální operační program 2021+, OP Doprava, OP Zaměstnanost+, OP Spravedlivá transformace, OP Životní prostředí apod.). Program v sále tři byl věnovaný perspektivám státní služby, které uvedl prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu na Ministerstvu vnitra a dále na něj navázali další řečníci ve svých příspěvcích o státní službě v mezinárodním kontextu, zavádění kvality ve služebních úřadech či home office ve státní službě v reflexi na covid-19. Program v sále tři uzavřel tematický blok věnovaný metropolitní spolupráci.

Ke stažení:

Kontaktní osoby:

  

Konference byla pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.
Akce se konala za finanční podpory Rady kvality České republiky https://www.narodniportal.cz/.

Záštitu nad akcí převzali primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA a hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.

Konference se uskutečnila za zvýšených hygienických opatření dle platných mimořádných podmínek.

Konference_MVS_2021_-_loga_sponzoru_v2.PNG

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 22. listopadu 2021

  

vytisknout  e-mailem