Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

logo_EU-ESF-OPZ_a_MVCR.jpg

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 je strategickým materiálem, definujícím rozvoj veřejné správy v nadcházejícím desetiletí, tj. od roku 2021 do roku 2030. Její zpracování je uloženo usnesením vlády č. 680/2014 ze dne 27. srpna 2014 ke Strategickému rámci rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020 a o zřízení Rady vlády pro veřejnou správu. Koncepce je aktuálně zpracovávána, její předložení vládě ČR ke schválení se očekává na podzim roku 2019. Koncepce bude implementována třemi na sebe navazujícími Akčními plány, z nichž první dva budou tříleté, poslední Akční plán pak čtyřletý. Koncepce jak z časového, tak i tematického hlediska plynule naváže na aktuálně platný Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020. Je navržena tak, aby respektovala Metodické doporučení Ministerstva pro místní rozvoj - Typologie strategických a prováděcích dokumentů, stejně jako hlavní doporučení Metodiky přípravy veřejných strategií.

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa bude reflektovat zásadní strategické materiály národní úrovně, jako je Strategický rámec ČR 2030 či každoročně zpracovávaný Národní program reforem, ale i evropské úrovně, jako je např. Bílá kniha o budoucnosti Evropy.
 

Pracovní skupina pro tvorbu Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+

Tvorba Koncepce probíhá mimo jiné i na platformě Pracovní skupiny pro tvorbu Koncepce rozvoje veřejné správy 2021+ (PS), která byla ustavena na základě rozhodnutí Rady vlády pro veřejnou správu (RV VS) z února roku 2018. Hlavním cílem PS je na základě intenzivní spolupráce s relevantními partnery z centrálních orgánů státní správy i územní samosprávy zpracovat finální text Koncepce i prvního Akčního plánu. Zúčastnění partneři jsou v rámci jednotlivých jednání PS pravidelně informováni o pokroku prací, aktivně participují na tvorbě textu, PS je také otevřeným prostorem pro diskusi. Zápisy z  jednání PS naleznete níže.

Zápisy:

Dotazník zjišťující názory veřejnosti

Jelikož pro tvorbu Koncepce a navazujícího Akčního plánu je vysoce relevantní také pohled odborné i laické veřejnosti na to, jakým směrem by se veřejná správa měla ubírat, jaké jsou její hlavní problémy apod. Ministerstvo vnitra dne 22. června 2018 zpřístupnilo na této webové stránce krátký dotazník. Sběr dat byl ukončen dne 21. srpna 2018. Vyhodnocení dat, které resort prostřednictvím dotazníku obdržel, bude tvořit jednu z příloh nové Koncepce. Získaná zpětná vazba bude v Koncepci i navazujících Akčních plánech zohledněna.

  

Kontakty:

Ministerstvo vnitra
odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Sekretariát:

Tel: 974 816 644
E-mail: osr@mvcr.cz

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 21. listopadu 2018

  

vytisknout  e-mailem