Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K systému podjatosti ve veřejné správě

JUDr. Lukáš Glaser, JUDr. Miroslav Mocek, MPA 

Shrnutí:

Příspěvek se z pohledu praxe kriticky zabývá problematikou tzv. systémové podjatosti z pohledu usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ČR. Práci autoři rozdělili na 6 kapitol. Po úvodní části je v kapitole druhé struč­ně okomentován vývoj názoru soudů na systémovou podjatost a upozorněno na obecné důsledky přijatého řešení. V kapitole třetí jsou komentovány tři reálné nejznámější případy řešené soudy ve sledované oblasti. Kapitola čtvrtá se pak stručně zabývá z důvodu komplexnosti pohledu významem zájmů ve veřejné správě. V následující kapitole páté pak autoři upozorňují na některé negativní důsledky přijatého řešení pro praxi a v samotném závěru pak nabízejí možné legislativní řešení.
 

On „systemic bias“ in public administration – summary:

This Article critically deals with the issue of so-called systemic bias as it was solved in the decision of the Supreme Administrative Court´s Extended Senate. There are six chapters in this Article. After the first, opening chapter, the second chapter shortly focuses on the evolution of opinions of different courts. This chap­ter contains also impacts of the adopted opinions on so-called systemic bias. The third chapter comments on the three well-known judgements in this area. The fourth chapter considers the conflict of interests in the public administration because of the complexity of the view. In the following chapter, specific negative consequences of the adopted solutions shall be discussed. Finally, the authors propose feasible legislative solution.

vytisknout  e-mailem