Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině

UA_iko.jpg Українська версія      UK.jpeg English version

Na území České republiky mohou občané Ukrajiny, kteří jsou držiteli platného biometrického cestovního pasu, po dobu 90 dnů pobývat bezvízově, pouze je nutné se do 3 dnů registrovat u cizinecké policie, pokud to neudělá ubytovací zařízení. Pokud chcete na území České republiky zůstat a zapojit se do běžného života, je možné požádat o dočasnou ochranu. Níže naleznete podrobnější informace.

  

 1. Aktuality

 2. Základní informace

  1. Informace k podání žádosti o dočasnou ochranu

  2. Informace pro držitele dočasné ochrany

 3. Otázky a odpovědi

 4. Kontakty (vč. infolinky) 

 5. Pomoc dalších států občanům Ukrajiny

 6. Další informace související s ruskou agresí na Ukrajině

 7. → Psychologická pomoc pro občany

  

I. Aktuality

-
KONTROLY NA HRANICÍCH SE SLOVENSKEM
Kontroly prováděné v rámci opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic mezi Českou republikou a Slovenskem se nevztahují na občany prchající z Ukrajiny před válkou. Zároveň se nic nemění pro občany, kteří už mají udělenou dočasnou ochranu. Česko-slovenské hranice lze překročit pouze na vybraných místech pro překročení hranic.
Pokud máte platné doklady (cestovní, pobytové atd.) nezapomeňte je mít s sebou.
S PLATNÝM POBYTOVÝM OPRÁVNĚNÍM NEŽÁDEJTE O DOČASNOU OCHRANU
Pokud máte v České republice platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, zaměstnanecká nebo modrá karta), nemáte nárok na dočasnou ochranu.
Prodlužte si včas vaše pobytové oprávnění, případně oznamte změnu zaměstnavatele, pokud se vás týká. Jen tak budete mít jistotu dalšího pobytu v České republice nehledě na vývoj na Ukrajině.
Nahradit vaše dosavadní pobytové oprávnění pak můžete jen vízem za účelem strpění pobytu. To ale není vhodnou alternativou, protože se jedná jen o dočasné řešení. Po jeho skončení se nemůžete vrátit k vašemu původnímu pobytovému oprávnění, ani žádat o jiné a budete muset z České republiky vycestovat.
Podívejte se, jak si nyní můžete prodloužit pobytové oprávnění.
UZAVŘENÍ KACPU V KUTNÉ HOŘE
Dne 31. července 2022 bude poslední den v provozu KACPU v Kutné Hoře. Od 1. srpna 2022 se mohou klienti ze Středních Čech registrovat a žádat o dočasnou ochranu na pobočkách cizinecké policie a na pracovištích oddělení pobytu cizinců (OPC OAMP) ve Středočeském kraji. Na obou místech bude také poskytována asistence s ubytováním.
V těchto případech na pracovištích OPC OAMP využijte speciální úřední hodiny, a to v pondělí a středu (8:00 - 16:00) či v pátek (8:00 - 13:00.
NAŘÍZENÍ VLÁDY Z 30. ČERVNA 2022
Nařízení vlády stanovuje rozsah výjimek ze zákazu přijímat žádosti o vydání víza nebo povolení k pobytu na zastupitelských úřadech České republiky pro občany Ruské federace a Běloruské republiky. Výjimky se týkají převážně sloučení rodiny. Zároveň i nadále umožňuje státním příslušníkům Ruské federace a Běloruské republiky, kterým již bylo vyznačeno vízum za účelem převzetí povolení k pobytu, převzít průkaz o povolení k pobytu a dokončit tak řízení (nařízení vlády z 30. června 2022 ke stažení zde (pdf, 92 kB).
K CESTĚ NA UKRAJINU NENÍ MOŽNÉ ŽÁDAT O ZMĚNU VÍZA
Pokud máte v pase razítko nebo vízový štítek s počtem vstupů "00", můžete cestovat do zemí schengenského prostoru a na Ukrajinu bez omezení. Vízový štítek s neomezeným počtem vstupů ("MULT") potřebujete pouze v urgentních případech vycestování mimo schengenský prostor (nikoliv pro cestu na Ukrajinu). Zároveň musíte doložit odůvodnění nutnosti vycestování a předložit letenku či jízdenku.
* Důvodem, proč bylo k tomu opatření přistoupeno, je nedostatek štítků v celé Evropě.
KRAJSKÁ ASISTENČNÍ CENTRA NA POMOCI UKRAJINĚ
K registraci občanů Ukrajiny přicházejících do ČR z důvodu ruské agrese na Ukrajině byla zřízena Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině (KACPU). Jejich seznam a další informace naleznete zde.

  

II. Základní informace

otazka_-_ikonka.png

Jsem občan Ukrajiny a prchám z Ukrajiny před válečným konfliktem. Mohu v České republice požádat o dočasnou ochranu?

Zde zjistím základní informace o možnosti pobytu v České republice. Zjistím zde také jak vyplnit formulář žádosti o dočasnou ochranu, jak hlásit změny Ministerstvu vnitra a další užitečné informace o pobytu v České republice.

INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOČASNOU OCHRANU

Splňuji podmínky pro udělení dočasné ochrany?

Dočasná ochrana bude v České republice poskytována zejména těmto osobám:

 1. Občanům Ukrajiny, kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a Ukrajinu následně opustili.

 2. Cizincům ze třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, kterým byla před datem 24. února 2022 na Ukrajině poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana.

 3. Rodinným příslušníkům osob uvedených v bodě 1-2, kteří společně s nimi pobývali na Ukrajině před datem 24. února 2022 a následně společně Ukrajinu opustili.
  Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/manželka, registrovaný partner, nezletilé svobodné dítě osoby uvedené v bodě 1-2 nebo nezletilé svobodné dítě manžela takové osoby anebo jiný tzv. blízký příbuzný závislý na péči a žijící v rodině takové osoby.

 4. Cizincům, kteří byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož jsou státním občanem, nebo části jeho území, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Dočasnou ochranu lze dále udělit z důvodu sloučení rodiny s držitelem dočasné ochrany případně výjimečně i v jiných případech.

Cizinec, který měl platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý / trvalý pobyt / dočasnou ochranu) vydané v jiném státu a takové pobytové oprávnění bylo zrušeno / vypršelo po 24. únoru 2022, nemá nárok na udělení dočasné ochrany. Na dočasnou ochranu zároveň nemá nárok cizinec, který měl dlouhodobé pobytové oprávnění v ČR a po 24. únoru 2022 si tento pobyt neprodloužil nebo mu byl zrušen. Tito cizinci nejsou osobami, které žily / pobývaly na území Ukrajiny před datem 24. února 2022.
 

Jak mohu požádat o dočasnou ochranu?

O udělení dočasné ochrany žádejte osobně.

V ostatních případech žádám o dočasnou ochranu osobně na pracovištích OAMP Ministerstva vnitra, kde mi pomohou situaci individuálně vyřešit i jinak.

Občané Ukrajiny, kteří požádali o udělení jiného pobytového oprávnění (například o zaměstnaneckou kartu), řeší nadále pobytové záležitosti na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra.
 

Co potřebuji k žádosti o dočasnou ochranu?

 • K žádosti je nutné předložit

  • vyplněný tiskopis (pdf, 2 MB),

  • platný cestovní pas, jste-li jeho držiteli,

  • doklad o tom, že jste ke dni 24. 2. 2022 pobývali na území Ukrajiny a Ukrajinu jste opustili v důsledku invaze vojsk Ruské federace (např. údaje v cestovním pase, potvrzení o humanitárním vstupu nebo jiný doklad vydaný na vaše jméno, který by dosvědčoval váš pobyt na Ukrajině),

  • potvrzení o zajištění ubytování, pokud vám jej nezajišťuje orgán krizového řízení

  • a doporučujeme mít vlastní fotografii ve formátu (45 x 35 mm).

 • Aby byl celý proces rychlejší, mohu vyplnit tiskopis předem.


Pokud k žádosti nepředložím platný cestovní doklad, může se řízení o vydání dočasné ochraně protáhnout. Ministerstvo vnitra nemůže garantovat, že vyřízení žádosti a udělení dočasné ochrany proběhne na místě.
 

Jak si zajistit bezplatnou zdravotní péči?

Všechny potřebné informace k zajištění bezplatné zdravotní péče jsou přehledně zde.
 

Co mám dělat, jestliže nesplňuji podmínky pro udělení dočasné ochrany a nemůžu se vrátit na Ukrajinu nebo do jiné země?

Máte možnost na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra požádat o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území.

Žádost podávejte osobně.

K žádosti je nutné:

 • dopředu vyplnit tiskopis žádosti (pdf, 527 kB),
 • donést kolkové známky ve výši 300 Kč (možno zakoupit pouze na pobočkách České pošty) na úhradu správního poplatku za přijetí žádosti,
 • přinést jednu vaši fotografii pasového formátu (45 x 35 mm),
 • předložit cestovní pas, jste-li jeho držitelem,
 • a předložit doklad či doklady prokazující existenci překážky na vůli nezávislé, která vám brání vycestovat z území České republiky. Tento doklad lze nahradit vaším čestným prohlášením pouze v případě, že jde o skutečnosti obecně známé.

Žádost o toto vízum není vyřizována na místě. Zákonná lhůta pro vyřízení takové žádosti je 30 dní. Vyrozumění o výsledku řízení bude zasláno poštou. Pokud nepředložíte některou z výše uvedených náležitostí žádosti nebo neuhradíte správní poplatek, bude žádost vyhodnocena jako nepřijatelná a bude Vám vrácena.

Vízum za účelem strpění je platné pouze pro Českou republiku a vycestováním z území ČR zaniká. Držitelé tohoto typu víza nejsou účastníci veřejného zdravotního pojištění. Nemohou žádat o udělení tzv. humanitární dávky, ani jim není poskytována žádná další asistence. Zároveň toto vízum neopravňuje k volnému přístupu na trh práce, proto je nutné požádat si na příslušné pobočce Úřadu práce o vydání pracovního povolení.

UKR22-Docasna_ochrana_-_20220927.jpg
ke stažení (pdf, 2 MB)

  

INFORMACE PRO DRŽITELE DOČASNÉ OCHRANY

Informace o cestovním průkazu totožnosti

V případě, že vám byla udělena dočasná ochrana a nejste držitelem platného cestovního dokladu, vydá vám Ministerstvo vnitra nebo policie cestovní průkaz totožnosti pouze po prokázání, že potřebujete opustit území České republiky (letenkou, jízdenkou), a to za podmínky, že je to nutné z důvodu výkonu povolání nebo z jiného naléhavého důvodu. Cestovní průkaz totožnosti se nevydává pro účely cest na Ukrajinu. Místní podmínky na pracovištích Policie ČR a Ministerstva vnitra umožňují vydávat cestovní průkazy totožnosti pouze ve skutečně odůvodněných případech.

Důležité je hlásit změnu místa pobytu do 3 dnů. Jak mám tuto a další změny hlásit Ministerstvu vnitra?

 • Změnu adresy můžete hlásit poštou nebo na spádovém pracovišti OAMP Ministerstva vnitra podle nového místa bydliště.

 • Při změně adresy je nutné doložit i doklad o zajištění ubytování na nové adrese. Takovým dokladem může být nájemní smlouva, písemné potvrzení vlastníka atd. Pokud nepředložíte doklad o zajištění ubytování na nové adrese, nebude změna provedena. Ať už se rozhodnete pro nahlášení změny adresy osobně, či poštou, pokud jako doklad o zajištění ubytování předkládáte nájemní smlouvu, použijte její úředně ověřenou kopii.

 • V Praze a středočeském kraji jako občané Ukrajiny můžete vyřídit ohlášení změny místa pobytu na území České republiky, a také ohlášení dalších změn, v mimořádných hodinách na pracovišti OAMP MV.

 • V ostatních regionech České republiky jako občané Ukrajiny můžete vyřídit ohlášení změny místa pobytu na území České republiky, a také ohlášení dalších změn, na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU). Ale pouze v provozních hodinách, kdy jsou zde zastoupeni pracovníci Odboru azylové a migrační politiky MV. Některá KACPU omezují provoz, proto doporučujeme si vždy aktuální provozní dobu zkontrolovat zde.

 • K ohlášení změn můžete také využít tiskopis uvedený níže. Vyplněný tiskopis včetně případných příloh je potřeba zaslat poštou na adresu některého z pracovišť OAMP Ministerstva vnitra, nebo se na pracoviště dostavit osobně. Prosíme, žádné změny neohlašujte e-mailem, nebudou brány v potaz.

Tiskopis pro vyplnění je dostupný zde (pdf, 2 MB).

  

III. Otázky a odpovědi

-
1) Bylo mi uděleno speciální dlouhodobé vízum, nyní je ale nově udělována dočasná ochrana. Je mezi tím nějaký rozdíl? Mám se dostavit na pracoviště a požádat o udělení dočasné ochrany?
 • Od úterý 22. března 2022 se občanům Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům, kteří přijíždí z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, uděluje vízum za účelem dočasné ochrany. Osoby, které již získaly speciální dlouhodobé vízum, jsou automaticky převedeny do systému dočasné ochrany. Není tedy potřeba cokoliv vyřizovat nebo o dočasnou ochranu žádat, dostanete ji automaticky a prokážete to původním vízovým štítkem nebo vízovým razítkem, které jste dostali při udělení speciálního dlouhodobého víza.

  Pokud na vašem dokladu je vyznačena doba, na kterou bylo speciální dlouhodobé vízum uděleno a její konec se blíží, doporučujeme dostavit se na spádové pracoviště OAMP (dle hlášené adresy pobytu) a zažádat o přelepení tohoto speciálního dlouhodobého víza.
2) Získal jsem dočasnou ochranu v České republice. Co to pro mě znamená? Můžu se přestěhovat do jiného státu Evropské Unie a zůstat tam?
 • Jako osoba s udělenou dočasnou ochranou máte možnost pobývat na území ČR po dobu až 1 roku (s ohledem na účinnost zákona lex Ukrajina však maximálně do 31. března 2023), máte přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění po dobu 150 dnů, přístup ke vzdělávání, volný přístup na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování.

  Tato práva je však možné využít jen na území ČR. Obecně platí princip, že o dočasnou ochranu je možné požádat v jakékoliv zemi EU (kromě Dánska), výhody plynoucí z tohoto pobytového titulu je pak ale možné čerpat jen v zemi, která dočasnou ochranu udělila. Osoby s udělenou dočasnou ochranou mohou na dobu max. 90 dnů vycestovat do jiné země EU (například za účelem turistiky), nemohou tam ale čerpat další práva, například pracovat, pokud to tato země svým rozhodnutím nepovolí.

  Stejný princip platí i pro situaci, kdy byste chtěl začít žít a pracovat v České republice, ale dočasná ochrana vám byla udělena jiným státem EU.
3) Máte v ČR platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý / trvalý pobyt), které lze prodloužit?
4) Máte platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu) v jiném členském státu Evropské unie nebo státu mimo EU?
 • V takovém případě dočasnou ochranu v České republice nemůžete získat. Ve věci pobytových záležitostí se proto raději obraťte na příslušné úřady státu, kde Vám bylo takové oprávnění vydáno.
5) Jsem občan Ukrajiny, přicestoval jsem do ČR po 24. únoru 2022 a pobývám zde bezvízově nebo na krátkodobé vízum vydané Českou republikou. Co mám dělat, pokud se nemůžu vrátit zpátky na Ukrajinu?
 • V případě bezvízového styku můžete na území ČR pobývat po dobu 90 dnů v předcházejícím 180denním období.

  Pokud jste ubytováni v soukromí, je nutné zaregistrovat se do 3 dnů od vstupu na území na Policii ČR - na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel.

  Pokud jste na území států schengenského prostoru vstoupil na základě krátkodobého víza nebo bez víza a platnost krátkodobého víza nebo bezvízového styku Vám brzy vyprší/již vypršela, je nutné se dostavit se do některého z Krajských asistenčních center pro pomoc Ukrajině (KACPU), kde si můžete zažádat o dočasnou ochranu. Dočasná ochrana umožňuje volný přístup na trh práce a vstup do veřejného zdravotního pojištění.
6) Jsem občan Ukrajiny, přicestoval jsem do ČR a nemám platný cestovní doklad. Co mám dělat, pokud se nemůžu vrátit zpátky na Ukrajinu?
 • Pokud jste schopen/na prokázat svou totožnost ukrajinským občanským průkazem, můžete požádat o dočasnou ochranu. Pokud nemáte žádný doklad totožnosti, kontaktujte prosím za účelem potvrzení vaší státní příslušnosti Velvyslanectví Ukrajiny nebo Konzulát Ukrajiny v České republice.
7) Může o dočasnou ochranu požádat i můj rodinný příslušník, který není občanem Ukrajiny?
 • Ano, musí se ale jednat o tzv. blízké rodinné příslušníky, kteří před datem 24. února 2022 spolu pobývali na Ukrajině a následně společně Ukrajinu opustili. Za blízké rodinné příslušníky jsou považováni manželé/registrovaní partneři, nezletilé nesezdané dítě občana Ukrajiny, rodič nesezdaného nezletilého občana Ukrajiny, a za určitých okolností také jiný závislý příbuzný občana Ukrajiny za předpokladu, že doloží příbuzenskou vazbu.
8) Musím si po příjezdu do ČR zařídit zdravotní pojištění?
 • Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojištěn.

  V případě bezvízového pobytu je nutné si sjednat cestovní zdravotní pojištění.

  Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, jste automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění po dobu 150 dnů od udělení dočasné ochrany. Po uplynutí této doby si musíte zajistit vlastní zdravotní pojištění. V případě zaměstnanců v ČR hradí zdravotní pojištění zaměstnavatel.

  Bližší informace týkající se úhrady zdravotního pojištění v souvislosti s novelou zákona č. 65/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina 2, naleznete na webových stránkách Naši Ukrajinci.

  Pokud osoba, které bylo vydáno speciální vízum s kódem D/VS/U, dosud doklad o zdravotním pojištění nemá, může si o něj požádat prostřednictvím on-line registrace u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP ČR) nebo se osobně dostavit na jakoukoliv pobočku VZP ČR, příp. jiné zdravotní pojišťovny.

  Pokud vám bylo uděleno vízum za účelem strpění podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, do systému veřejného zdravotního pojištění zařazeni nejste a musíte si zajistit své vlastní pojištění.

  Více informací týkajících se zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví
9) Musím někomu oznámit, že jsem přicestoval do České republiky?
 • Ano. Povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se zaregistrovat na Policii ČR - na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie do 3 dnů od jeho příjezdu do České republiky (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel).

  Ubytovatelem se ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, rozumí i osoba, která poskytuje ubytování osobám prchajícím z Ukrajiny a splňuje podmínky v ust. § 99 tohoto zákona. Na ubytovatele se vztahují povinnosti uvedené v § 100 zák. č. 326/1999 Sb.
10) Musím s sebou brát děti mladší 15 let na registraci na cizinecké policii?
 • Nemusíte, podle ust. § 93 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců cizinec mladší 15 let nemá povinnost ohlášení místa pobytu. Nemusí se tedy registrovat na cizinecké policii. O dočasnou ochranu za dítě mladší 15 let žádá jeho zákonný zástupce.
11) Musím s sebou brát děti mladší 15 let na pracoviště OAMP MV nebo do KACPU?
 • Velmi doporučujeme přijít i s dětmi pro případ, že by k provedení některých úkonů byla nezbytná jejich osobní přítomnost. Můžete tak předejít nutnosti dostavit se opakovaně. Pokud budete pro děti žádat o dočasnou ochranu bez jejich přítomnosti, je nutné s sebou mít jejich cestovní doklad nebo rodný list a fotografii pasového formátu.
12) Potřebuji vycestovat z České republiky například kvůli pomoci svým blízkým. Bude to mít vliv na platnost přiznané dočasné ochrany?
 • Vycestováním cizince z území České republiky dočasná ochrana nezaniká.

  Pokud Vám bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum - zvláštní vízum pro občany Ukrajiny, jste automaticky převeden do systému dočasné ochrany. Toto vízum může být ve formě razítka nebo štítku s kódem D/VS/U s vyznačeným počtem vstupů „00“ a je možné s ním cestovat mimo území České republiky, ale pouze v rámci schengenského prostoru a na území Ukrajiny.

  Ostatní cesty budou umožněny v mimořádných situacích s podmínkou doložení odůvodnění ohledně nutnosti vycestování (pracovní cesta, neodkladné lékařské úkony, péče o příbuzné) a předložením letenky nebo jízdenky. 

  Pro cesty do zahraničí, které jsou nutné v rámci výkonu zaměstnání (řidiči kamionové / autobusové dopravy), je potřeba se prokázat pracovní smlouvou a dokladem o profesní způsobilosti. Ve všech případech platí, že pro vycestování musíte být držiteli platného cestovního dokladu.
13) Chci se vzdát dočasné ochrany, která mi byla Českou republikou udělena. Je to možné?
14) Odjíždím trvale z ČR zpět na Ukrajinu a mám udělenou dočasnou ochranu, jaké mám povinnosti vůči ČR?
 • Dočasné ochrany byste se měl vzdát, v opačném případě po Vás bude vyžadováno plnění povinností spojených s pobytem na území včetně povinnosti hradit komunální poplatky, případně povinnost zajistit absolvování povinné školní docházky vašich dětí a podobně. Pokud vlastníte biometrický pas, přijďte v této záležitosti do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Pokud ho nevlastníte, je nutné dostavit se na pracoviště MV OAMP.
15) Mám podanou žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu na Ukrajině, co mám dělat?
 • Pokud máte podanou žádost o dlouhodobý pobyt, vyčkejte na její rozhodnutí, řízení je možné dokončit na území ČR (informace o stavu řízení lze kontrolovat zde). Ve chvíli, kdy bude vaše žádost rozhodnuta, dostavte se na pracoviště MV OAMP pro převzetí rozhodnutí.

  Pokud máte podanou žádost o dlouhodobé vízum, bude možné si toto vízum vyzvednout na určeném zastupitelském úřadě, který bude po dobu uzavření zastupitelských úřadů na Ukrajině k dispozici. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.
16) Mohou přicestovat Ukrajinci, kteří nemají biometrický pas nebo mají vyčerpaný bezvízový pobyt nebo mají děti, které nemají vyřízený pas?
 • Nemůžeme garantovat, že bude umožněno překročit vnější hranici EU. Je potřeba si s sebou vzít všechny dostupné dokumenty prokazující jejich totožnost.
17) Musí prokazovat Ukrajinci cestující do ČR na hraničních přechodech očkovaní proti covid-19 nebo mít test PCR nebo antigen?
 • V případě vstupu do ČR byla epidemiologická opatření zrušena.
18) Ukrajinec, který do ČR přicestuje na biometrický pas, nemůže v ČR legálně pracovat. Jak si může zařídit pracovní povolení?
 • Biometrický pas neopravňuje k práci v České republice.
  Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, máte volný přístup na trh práce ČR.

  Bylo-li vám uděleno vízum za účelem strpění pobytu na území České republiky podle pobytového zákona, protože nesplňujete podmínky pro udělení dočasné ochrany, musíte požádat o povolení k zaměstnání příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.
19) Mají příchozí Ukrajinci žádat o azyl?
 • V této situaci není vstup do azylového řízení optimálním řešením. Rychlejší a efektivnější je požádat o dočasnou ochranu, díky které vám bude umožněn volný přístup na trh práce.

  Každý cizinec však má právo o azyl požádat (informace k řízení o udělení mezinárodní ochrany jsou zde, žádost o mezinárodní ochranu se podává zde (pdf, 430 kB)).
20) V případě, že byla na zastupitelském úřadě na Ukrajině podána žádost o pobytové oprávnění a pas byl předán Ministerstvu zahraničních věcí, kde je možné si pas vyzvednout? Mohu přijet bez pasu?
21) Když dostane ukrajinský občan povolávací rozkaz, zruší se mu např. zaměstnanecká karta, pokud odjede a neplní tedy účel?
 • Ne, nezruší. Pokud bude pobytové oprávnění stále platné, může se vrátit.
22) Došlo k pozastavení náběru nových víz občanům Ruska a Běloruska - platí to jen pro náběr na zastupitelských úřadech nebo i na území? Bude možné prodlužovat pobyty těch, co jsou již na území (studenti, rodinní příslušníci atd.)
 • Pozastavuje se náběr žádostí o víza a pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech. Ostatní řízení dále probíhají.
23) Jsem občan Ukrajiny, a cestuji vlakem do/ z nebo přes Českou republiku?
 • Od 1. 4. platí nová pravidla pro cestování občanů Ukrajiny ve vlacích do/ z nebo přes Českou republiku. Nově je upraveno, kdo má nárok na cestu zdarma a po jakou dobu je možné tuto výhodu využívat. Více informací najdete na stránkách Ministerstva dopravy.
24) Přijíždím do ČR a mám s sebou domácího mazlíčka. Co je nutné zajistit?
 • Státní veterinární správa z důvodu výjimečné situace na Ukrajině pro vstup psů, koček, fretek v zájmovém chovu, která doprovází své majitele / jiné osoby na útěku z Ukrajiny, zjednodušila podmínky pro vstup. Vše je možné vyřídit na území ČR.

  Více informací je zde (pdf, 154 kB), formulář je zde (pdf, 138 kB).
25) Přijíždím poprvé do České republiky - existují nějaké základní informace?
 • Můžete se podívat na film a přečíst si brožuru Příští zastávka Česká republika. Informace jsou však obecně připraveny pro všechny cizince přijíždějící nově do ČR. Nyní jsou okolnosti příjezdu z Ukrajiny trochu jiné, ale stále vám mohou některé informace pomoci při orientaci ve vašem novém domově.
26) Musím s udělením dočasné ochrany nebo víza strpění absolvovat adaptačně integrační kurz?
 • Ne, v těchto případech to není potřeba.
27) Co se stane s mou dočasnou ochranou, když skončí válka na Ukrajině?
 • Dočasná ochrana vám umožní pobývat na území České republiky po dobu až 1 roku, podle zákona zatím nejdéle do 31. března 2023. Konkrétní platnost vaší dočasné ochrany máte uvedenou ve vízovém štítku nebo na razítku ve vašem cestovním dokladu. O ukončení dočasné ochrany před březnem 2023 může rozhodnout pouze Evropská unie. O případném prodloužení nebo neprodloužení trvání dočasné ochrany pro období po 31. březnu 2023 budete informováni s dostatečným časovým předstihem.
28) Mám udělené vízum strpění. Je to stejné, jako kdybych měl udělenou dočasnou ochranu?
 • Ne. S vízem strpění se pojí jiná práva než s dočasnou ochranou. Mají také odlišný kód víza.
Dočasná ochrana Vízum strpění
Kód víza

D/VS/U
D/DO/667
D/DO/668
D/DO/669
Kód víza

D/VS/91
Máte volný přístup na trh práce (nemusíte žádat o pracovní povolení). Nemáte volný přístup na trh práce (musíte žádat o pracovní povolení).
Zdravotní pojištění za vás 150 dní od udělení dočasné ochrany hradí stát. Musíte si hradit komerční zdravotní pojištění hned od počátku pobytu v ČR.
Můžete s ní vycestovat z České republiky. Pokud vyjedete z České republiky, vízum vám zanikne.

vizum-strpen_na_uzemi_-_20220927.jpg

​  

IV. Kontakty

Potřebujete další informace?

telefon_-_ikonka.png
Kontaktujte infolinku zřízenou pro ukrajinské občany:

  

Telefon: +420 974 801 802

Provozní doba: Po - Pá: 8:00 - 18:00
Mimo provozní dobu je zde pro vaše dotazy virtuální asistentka Ministerstva vnitra.
 

Pravidla pro komunikaci s infolinku zřízenou pro občany Ukrajiny (pdf, 203 kB). Na této informační lince jsou poskytovány obecné informace k dočasné ochraně.
 

e-mail_-_ikonka.png
Email: ukrajina@mvcr.cz

  

fb-iko.png
Pro další informace sledujte Facebook stránku Ministerstva vnitra Naši Ukrajinci.

  

Ohledně pomoci s orientací v systému České republiky nebo pro běžnou lidskou podporu, se můžete obrátit také na HELP LINKU Člověka v tísni +420 770 600 800 (Po-Pá, od 9:00 - 22:00) Více informací o poskytovaných službách (pdf, 226 kB).

urad_-_ikonka.png
Seznam Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině

  

info_-_ikonka.png
Centra na podporu integrace cizinců a nestátní neziskové organizace

  

Informace na této stránce budou postupně aktualizovány a doplňovány. Děkujeme všem za trpělivost. Všechny informace se snažíme zprostředkovat co nejrychleji.

U P O Z O R N Ě N Í !!!
Velmi doporučujeme, abyste informace čerpali z oficiálních zdrojů, kterými jsou státní orgány České republiky. Využít lze i poradenství sítě 18 Center na podporu integrace cizinců a řady nestátních neziskových organizací zaměřených na pomoc cizincům. Tyto služby jsou v drtivé většině případů nabízeny cizincům bezúplatně. Vyhněte se rozhodně podezřelým placeným zprostředkovatelským službám, některé z nich mohou využít vaší zranitelné situace za účelem svého obohacení. Systém pomoci je pro vás v České republice nastaven a vy vše jistě zvládnete.

  

V. Pomoc dalších států občanům Ukrajiny

  

VI. Další informace související s ruskou agresí na Ukrajině

  

vytisknout  e-mailem