Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hodnocení projektů podpořených ministerstvem vnitra v rámci dotačního programu „Prevence obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi" v roce 2009

Projekt Magdala: Pomoc a podpora obchodovaným osobám a jejich dětem Arcidiecézní charity Prahaspočíval v poskytování sociální asistence (např. lékařská, psychologická pomoc, sociálně právní poradenství, chráněné utajené bydlení) obchodovaným osobám a jejich dětem. V rámci preventivní činnosti vyhledávali terénní pracovníci oběti obchodování s lidmi a informovali potenciální klienty/ky o Programu. Dále v rámci projektu zaměřovali na pomoc obětem obchodování s lidmi, především k jejich návratu do běžného života, začlenění do společnosti, vstupem a setrváním na trhu práce a také při podpoře výchovy a vzdělávání dětí. V rámci dotace byly podpořeny telefonní linky – Linka pomoci Magdala, která podává komplexní informace k problematice obchodování s lidmi a domácímu násilí. Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 bylo evidováno 701 kontaktů. Na lince „Řekni to za ní“ bylo evidováno od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 30 kontaktů.

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., se v rámci projektu zabývala podporou, rozvojem a rozšířením poradenských služeb do regionů hlavního města Prahy, Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Středočeského kraje. Odborné poradenství bylo poskytováno a zaměřeno na pomoc cizincům, kteří nelegálně pobývali na území ČR, cizincům pracujícím v ČR v rámci klientského systému a cizincům, kteří neměli možnost prodloužení pobytu v ČR.

V rámci projektu La Strady Česká republika byli poskytovány specializované právní služby obchodovaným a vykořisťovaným osobám. V projektu byla podpořena práce v terénu za účelem vyhledávání obchodovaných osob se zaměřením na vietnamskou, mongolskou a ruskojazyčnou skupinu migrantů a migrantek. Projekt se také zabýval aplikací bezpečnostního plánu pro zaměstnance organizace La Strada, analýzou a mapováním zkušeností týkajících se odškodňování obchodovaných osob a adaptací databázového systému, nejen pro potřeby MV.

Rozkoš bez Rizika, o. s., se ve svém projektu zaměřila na poskytování odborného poradenství a preventivní aktivity v oblasti obchodování s lidmi. Práce v terénu byla v projektu podpořena za účelem vyhledávání obchodovaných osob se zaměřením na monitoring prostituční scény. V rámci preventivní činnosti byly vyhledávány oběti obchodování s lidmi a informovány o Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. Terénní práce byla v projektu podpořena na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje, dále v Ostravě, Jižních Čechách, Karlovarském kraji, na Chomutovsku, Ústecku a Liberecku.
 

 


Odbor prevence kriminality, 1.6.2010

vytisknout  e-mailem