Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

E-Government v evropském prostředí

Mgr. Tomáš Lechner, doc. JUDr. Pavel Mates 

Shrnutí
 
E-Government se stal jedním z nejvýznamnějších fenoménů veřejné správy 21. století. Vzhledem k tomu, že je výrazně spjat s výpočetní technikou, vyžaduje si speciální právní úpravy, které se ovšem stále nutně prolínají s regulací klasických, tradičních institutů. Jeho realizace se samozřejmě děje v právním rámci, nicméně jednotlivé postupy jsou nutně výrazně závislé na technologické stránce a v tomto ohledu se výrazně liší od klasických procedur. Jeho další realizace závisí především na politických rozhodnutích, ochotě dále jej rozvíjet a zavádět a v neposlední řadě na materiálních, především finančních prostředcích, které do něj musí být investo­vány. Přitom je však třeba vzít v potaz, že uplatnění e-Governmentu je smysluplné právě jen tam, kde přináší výhody, zejména v podobě lepšího fungování správy, což není ve všech případech.
 
 
“E-Government” in European environment – summary:
 
“E-Government” has become a significant phenomenon in the area of public administration in the 21st century. Since it is strongly connected with computer technology, it needs specific legal regulation which, necessarily, penetrates regu­lation of traditional legal institutes. Its implementation occurs, of course, in legal framework but particular processes substantially depend on technological aspects, hence they differ from typical processes. Its further implementation depends especially on political decisions, willingness to develop it and last but not least, on material, financial means that must be invested. It always must be taken into consideration that application of “e-Government” makes sense only if it brings ben­efit, in particular in the form of better administration running, but it has not been always achieved.

vytisknout  e-mailem