Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Čtyři noví asistenti prevence kriminality ve městě Sokolov

Vedení města v úzké součinnosti s městskou policií a Policií České republiky rozhodlo o zřízení nových pracovních míst v oblasti posílení bezpečnosti a veřejného pořádku. 

Dotace MV ČR získaná na základě úspěšně zpracovaného projektu vedení Městské policie Sokolov umožnila výběr a vlastní základní přípravu čtyř nových asistentů prevence kriminality pro naše město.
 
Za aktivní účasti starosty města Ing. Zdeňka Berky, specialisty odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra JUDr. Tomáše Koníčka a velitele městské policie byla začátkem dubna zahájena dvoudenní interaktivní příprava, jejíž odborný obsah probíhal v souladu s obecně známou zásadou, že komunikace není jen umění mluvit, naslouchat, ale především klást (zvláště sobě) otázky a získat (ztotožnit sebe) svůj protějšek k naplnění přijatých předsevzetí.
 
Rozhodnutí přizvat již od samotného začátku na tuto akci i zástupce Policie ČR a vybrané pracovníky městské policie se ukázalo jako mimořádně přínosné. Všichni přítomní již od prvních okamžiků aktivně vstupovali do průběhu facilitace a především formou otázek se snažili přimět přítomné k aktivnímu zapojení se do hledání odpovědí na to, co je podstatné.
 
Pro ilustraci uvádím jen některé z otázek:
  • proč jsme tady; co očekáváme…?
  • co je cílem této aktivity…?
  • za co budete placeni a jaká je představa každého asistenta, kde a čím začít…?
  • jak vnímáte samotnou podstatu prevence…?
  • na čem stojí úspěch a autorita (nejen) asistenta?
  • dokážeme reagovat na bezprostřední otázky ze svého okolí: např. co uděláte když…?
  • máme představu, jaká je aktuální bezpečnostní situace v našem městě…?
  • co je základem našeho umění jednat s lidmi a význam naší psychické odolnosti…?
Obavy, že dva intenzivně prožité dny nám „zahltí“ vstupy, se ukázaly jako zbytečné. Navíc předností samotného průběhu přípravy bylo stanovení jednoho z úvodních pravidel, že se operativně, bezprostředně ihned bude reagovat na dotazy, podněty, či zkušenosti z práce asistentů v jiných regionech.
 
Vedle sdělovaných informací, neformálních zkušeností a nácviku modelových situací si spolu s ostatními nejvíce cením především osobních vyznání a praktických doporučení jednotlivých policistů a jejich otevřeného a vstřícného stanoviska podpory asistentům prevence kriminality.
 
S takto neformálně a otevřeně „podanou rukou“ jsem se doposud nesetkala a všemi je vnímáno toto bezprostřední, spontánní gesto jako závazek k naplnění našeho společného základního cíle: posílit bezpečnost, veřejný pořádek a minimalizovat společensky nežádoucí jednání v našem okruhu působení.
 
Přijetím asistentů jako jednoho ze základních článků prevence kriminality a definováním jejich nezastupitelné role zvláště v sociálně vyloučených lokalitách jsme udělali podstatný krok také k získání dalších občanů pro jejich zapojení do prevence kriminality.
 
Všichni čtyři asistenti prokázali nejenom základní odbornou způsobilost, ochotu dále získávat nové poznatky a praktické návyky, ale především se ztotožnili s našim společným cílem: aktivně se zapojit a přispět k získání kreditu projektu „Sokolov: Bezpečné město“.
 
Společné rozhodnutí účastníků přípravy, že se do konce tohoto roku opět všichni sejdeme a vyhodnotíme přínos celé aktivity, je pro každého z nás tou správou výzvou a motivací.   
 
Zpracovatel a garant projektu
Mgr. Bc. Hana Procházková
vedoucí oddělení prevence kriminality
Městské policie Sokolov

vytisknout  e-mailem