Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost asistenta prevence kriminality v Novém Bydžově – důležité opatření ke zvýšení bezpečnosti

Začátkem března tohoto roku bylo zahájeno odborné vzdělávání druhého asistenta prevence kriminality (dále jen APK) z řad romských spoluobčanů v Novém Bydžově. V závěru minulého roku podpořila výběr a přípravu APK Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek Rady města na základě výsledků pilotního projektu dotovaného a odborně garantovaného odborem prevence kriminality MV.  

Spolu se stávajícím asistentem, který se v praktickém výkonu ve městě po dobu téměř půl roku již plně osvědčil, se stanou oba součástí preventivních aktivit zaměřených především na sociálně vyloučené lokality a společensky nežádoucí jevy.

Toto, i další opatření v oblasti terénní sociální práce, činnosti nízkoprahového centra, preventivních poradenství, práce manažera prevence kriminality apod. bude hrazeno z nově zahájeného projektu „Podpora integrace Romů v Novém Bydžově“.

Komise pro bezpečnost (jejíž vytvoření si v roce 2010 vyžádal nebývalý nárůst kriminality ve městě) na svém posledním osmnáctém zasedání potvrdila nezbytnost dalších opatření na úseku primární, sociální a především situační prevence a nutnost jednotného, cíleného postupu všech složek v oblasti preventivních aktivit ve městě, které budou koordinovány Radou města.

Za důležitý a nezbytný krok v tomto procesu je považována i přislíbená podpora ze strany orgánů kraje a metodická i lektorská pomoc ze strany odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. Součástí těchto základních opatření je také podání žádosti o dotaci na vybudování nového městského kamerového dohlížecího systému v polovině února na odbor prevence kriminality.

Cílem výše uvedených aktivit je zvýšení bezpečnosti, veřejného pořádku ve městě a eliminace společensky nežádoucí jevy včetně výskytu vandalismu, přestupků či trestné činnosti.

Prevence protiprávního jednání je nejenom záležitostí jednotlivých složek a vybraných profesionálů, ale také každého občana – každého z nás, komu není lhostejná další budoucnost v našem městě. Každý také může přispět ke zvýšení naší bezpečnosti dodržováním základních bezpečnostních standardů – od osobní bezpečnosti, předcházení rizikového jednání, dodržování základních pravidel ochrany majetku až po vhodnou reakci na nežádoucí jednání a včasné kontaktování příslušníků městské či státní policie.

 

Mgr. Bohumil Orel, místostarosta
a velitel Městské policie Nový Bydžov
15. března 2012

 


 

vytisknout  e-mailem